SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Hur gör jag för att ansöka om registrering?

Hur gör jag för att ansöka om registrering?

Ansökan om registreringslotteri sker via E-tjänst. Fyll i alla uppgifter som efterfrågas i E-tjänsten och skicka in.

Uppgifter och handlingar som kommer att efterfrågas i ansökan:

  • Information om föreningen
  • Information om styrelsen (Ordförande, kassör och sekreterare)
  • Information om Lotteriföreståndare
  • Kontrollant
  • Bilagor (Protokoll med föreningens beslut om att ansöka om registrering, verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning)

En lotterikontrollant utses av kommunen (18 kap. 10 §). Kommunen fastställer även dennes arvode som sedan betalas av föreningen. Föreningen får ge förslag på kontrollant. Kontrollanten behöver inte vara medlem i föreningen. Om kontrollanten är medlem får han/hon inte ha styrelse- eller kassörsuppdrag. Kontrollanten ska vara över 18 år. Kommunen granskar föreslagen kontrollant och måste bevilja denna innan kontrollanten kan antas.

En administrationsavgift om 300 kronor ska betalas in till plusgiro 12 37 80-9, märkt ”Baskonto 31195”, i samband med att ansökan skickas in. Därefter kontrolleras uppgifterna av kommunens lotteriansvarig och ett beslut skickas till föreningen.

E-tjänst - Ansökan om lotteritillstånd

Senast ändrad: 2019-05-09

Scrolla upp