SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Hur stor får insatsen och vinsten vara?

Lotteriets uppläggning

Antalet lotter, lottpriser, typ av lotteri, vinstplan och försäljningstid ska fastställas. Kontrollanten ska värdera priserna om dessa inte utgörs av pengar eller presentkort. Varuvinster ska värderas enligt gällande marknadspriser, det vill säga det pris som är normalpris vid inköp i affär.

Insats

En registrerad förening får anordna lotterier för högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod. Hur mycket ett prisbasbelopp är i kronor hittar du här https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/prisbasbelopp/prisbasbelopp/

Vinst

Värdet av vinsten i ett registreringslotteri får uppgå till högst 1 prisbasbelopp. Värdet av vinsterna ska motsvara minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde i lotteriet.

Lotteriets förvaltning

Lotteriet ska förvaltas avskilt från föreningens övriga räkenskaper. Vid omfattande lotteriverksamhet bör särskilt konto öppnas. Ett lotteri får endast belastas med kostnader som tillhör lotteriet.

Senast ändrad: 2019-05-09

Scrolla upp