SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Lotterier med krav på registrering

Vad är ett registreringslotteri?

Registreringslotteri är ett lotteri som en registrerad förening anordnar. Summan på lotten är relativt låg och den säljs endast där föreningen är aktiv/har sin hemmavistelse. Vinsterna är tydligt angivna vid försäljningsplatsen och alla vinster är varor som kan vara köpta eller skänkta.

Kraven för registrering enligt 6 kap. 9 § spellagen

Av 6 kap. 9 § spellagen framgår att en juridisk person som uppfyller de angivna kriterierna och som är verksam huvudsakligen inom en enda kommun får, utan licens, men efter registrering hos en kommun, tillhandahålla lotterier som får omfattas av en licens enligt 6 kap. 1 §. Detta med undantag för bingo och lokalt poolspel på hästar, om

  • lotteriet tillhandahålls bara inom den eller de kommuner där den juridiska personen (föreningen) är verksam samt att lotterierna inte får tillhandahållas online
  • lotteriet inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag
  • vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls
  • det för lotteriet finns en utsedd kontaktperson

Vem kan anordna ett registreringslotteri?

Det är endast en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som får lov att registrera sig för att ordna ett lotteri. Dessutom krävs det att föreningen eller trossamfundet:

  • enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål inom landet,
  • bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål,
  • inte vägrar någon person inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens eller trossamfundets verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak, och
  • för sin verksamhet behöver intäkter från spel (6 kap. 2 § spellagen).

Hur länge gäller registreringen?

En registrering ska avse en viss tid. Registrering får beslutas för högst fem år åt gången. Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas (6 kap. 10 § spellagen).

Efter den 1 januari 2019 kommer Spelinspektionen inte att meddela några beslut om typgodkännande som tidigare gjorts enligt 14 § lotterilagen (1994:1000) då denna bestämmelse inte längre finns i nya spellagen. Detta innebär att kommunen själva får uppställa villkor avseende till exempel krav på lottsedeln.

Senast ändrad: 2019-05-09

Scrolla upp