SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Fagerstahallens fasad med parkering utanför.

Vi söker entreprenör till Fagerstahallens sportcafé!

Fagersta kommun söker en entreprenör som vill utveckla och driva Fagerstahallens sportcafé.

1 Bakgrund

Fagersta kommun söker en entreprenör som vill utveckla och driva Fagerstahallens sportcafé. Sportcaféet är en mötesplats för alla och finns placerad centralt i Fagerstahallen. Sportcaféets gäster är i huvudsak besökare till Fagerstahallens simhall, gym och träningspass, liksom skolelever och personal. I samband med träning och matcher i sporthallen består gästerna ofta av gästande idrottslag, föräldrar och ”allmänhet”. Vidare utgör Fagersta Camp med ofta bokad lägerverksamhet, en viktig del av verksamheterna inom ramen för Fagerstahallen. I samband med skolluncher och andra aktiviteter i skolans regi kan skolelever dominera i Fagerstahallens byggnad.

2 Föreskrifter

2.1 Uppdrag
Drift av caféverksamhet på Fagerstahallen i Fagersta.

2.2 Uppdragsgivare
Fagersta kommun, Utbildnings- och fritidsförvaltningen/Kultur- och fritid

2.3 Sista dag för lämnande av ansökan om att driva caféverksamhet
Ansökan ska vara inkommen senast 2019-10-15 på adress enligt punkt 2:5. För sent inkommen ansökan behandlas inte.

2.4 Upplysningar och frågor
För frågor och visning av lokalerna, vänligen kontakta kostchef Elisabeth Åsblom eller sporthallschef Anna Ericson.
För frågor gällande Fagersta Camp och dess särskilda behov, var god kontakta föreningsutvecklare Jimmy Vahlstedt. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

2.5 Ansökan lämnas/skickas till:
Fagersta kommun
Kultur- och fritidschef Lena Sundholm
Norbergsvägen 19
737 80 Fagersta

2.6 Ansökan
Ansökan ska vara skriftlig, skriven på svenska samt vara undertecknad av behörig företrädare för entreprenören. Ansökan kan inte lämnas via e-post.

2.7 Avtalstid
Avtalsstart efter överenskommelse, dock senast 2020-01-01. Avtalstid 2 år i taget från och med avtalstecknandet. Under avtalstiden har parterna rätt att säga upp avtalet med tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Fagersta kommun önskar en seriös entreprenör med långsiktigt åtagande.

3 Krav på entreprenören

3.1 Registrering
Entreprenören ska vara momsregistrerad samt inneha F-skattsedel.

3.2 Kännedom om livsmedelslagen - egen kontrollplan
Entreprenören ska uppfylla livsmedelslagens krav på hantering av livsmedel samt annan tillämplig lagstiftning. Kommunen kan kontrollera att sökanden uppfyller dessa krav och kan komma att begära in upplysningar från berörda myndigheter utan att sökande tillfrågas. För nystartade företag ska detta intygas innan avtalstecknandet.

3.3 Ansvarsförsäkring
Entreprenören ska inneha sedvanlig företagsförsäkring och ansvarsförsäkring anpassad för verksamheten och uppdraget. För nystartade företag ska detta intygas före avtalstecknande.

Entreprenören ansvarar för skada på sak och person om skadan orsakats genom vållande hos entreprenören eller av dennes personal. Entreprenören är skyldig att hålla sig försäkrad för sådan skada och ska, om kommunen så begär, uppvisa försäkringsbesked.

3.4 Uppgifter som lämnas i ansökan
Intresserad entreprenör ska i sin ansökan beskriva/lämna följande uppgifter:

Företagsuppgifter, organisation/personnummer, adress, namn på kontaktperson, telefon, e-postadress.

Beskrivning av tidigare erfarenheter av café-/restaurangverksamhet innehållande en kort beskrivning av verksamheten och dess omfattning samt kontaktuppgifter till eventuella referenspersoner.


4 Beskrivning av kommunens önskemål gällande driften av Fagerstahallens sportcafé

Fagerstahallens sportcafé utgör en viktig mötesplats i ett hälsans hus där fysisk träning, näringsriktig kost och folkhälsa prioriteras. För Fagersta Camp krävs extra stor kunskap om och förståelse för variationsrik och näringsriktig kost till lägergästerna, som oftast bokar såväl frukost, lunch och middag i samband med träningsläger. Särskilda arrangemang såsom vid träningsmatcher och matcher samt andra större event/ arrangemang i sporthallen, kräver flexibilitet och intresse av god och nära samverkan med många olika samarbetsparter såväl dag- som kvällstid samt helger. God kunskap om hygien, och råvaror samt råvaruhantering förutsätts liksom god kunskap om specialkost.

Att entreprenör kan visa ett mycket gott kundbemötande liksom stort ansvarstagande samt erbjuda god service på hög nivå, är krav som verksamheten ser som något av det absolut viktigaste! Att hålla Fagerstahallens sportcafé öppet såväl dag- som kvällstid liksom helger är nödvändigt.

4.1 Fagerstahallens sportcafé - utbud
Kommunen ser gärna produkter med rättvise- och/eller ekologisk märkning. Alkohol och tobaksvaror får under inga omständigheter finnas för försäljning.

4.2 Öppettider
Verksamhet bedrivs alla dagar, måndag - söndag, då Fagerstahallens sportcafé ska hålla öppet.

Fagerstahallen och dess sportcafé är en mötesplats med varierande funktioner. Verksamheten erbjuder simskola, fys-pass, babysim, motionssim, lägerverksamhet med mera. Vidare finn högstadie- och gymnasieskolans matsalar i byggnaden, liksom föreningslokaler, sporthall och entreprenörverksamhet. Läsåret sträcker sig från mitten av augusti till mitten av juni, med uppehåll för höst-, jul-, sport- och påsklov. Detta kan påverka antalet besökare. Sommartid håller simhallen inomhus stängt och i stället öppnar verksamheten utomhus med 50-metersbassäng, hopptorn, vattenlek etcetera.

4.3 Caféets utrustning - inventarier
Sportcaféets kök är utrustat med kylar, kyldiskar, frysar, mikrovågsugnar . Vidare finns diskmaskin, stekbord, fritös, pommes frites-värmare, spis, kombiugn, kylmontrar.

Cafébord och stolar finns på båda sidor av sportcaféet, dvs den del som vetter mot såväl inom- som utomhusbad samt idrottshall.

4.4 Hyra
Entreprenör betalar en marknadsmässig hyra. I hyran ingår el, vatten, sophämtning, fast utrustning och sportcaféets möbler.

Entreprenör ansvarar själv för att caféet inklusive serveringsområdet ser fräscht och tilltalande ut. (avtorkning av bord och stolar, undanplockande av porslin, skräp med mera) samt renhållning i kökets och sportcaféets alla utrymmen.

Separat hyresavtal kommer att upprättas med kommunen. Entreprenör har tillgång till nyttjanderätt till den beskrivna befintliga utrustningen.

4.5 Ekonomiska villkor
Den ekonomiska reglering mellan kommunen och entreprenören är den hyra som entreprenör betalar till kommunen för lokalen. Intäkter från försäljning i sportcaféet tillfaller entreprenör.

4.6 Service och samarbetsförmåga
Ett mycket gott samarbete med övriga verksamheter och personal i Fagerstahallen liksom med besökare i alla åldrar, lägergäster, elever, lokala och externa leverantörer med flera, är en självklarhet. Service, renlighet och lyhördhet förväntas fungera klanderfritt.

5 Prövning av sökande - val av entreprenör

Inkomna ansökningar prövas i två steg; kvalificeringsfasen och utvärderingsfasen.

5.1 Kvalificering
Kommunen prövar om entreprenör uppfyller kraven som anges under rubriken 3, krav på entreprenören.

5.2 Utvärdering
Endast de som klarat kvalificeringen kommer att utvärderas. Den entreprenör kommer att antas som bäst anses leva upp till kommunens förväntningar och önskemål enligt detta förfrågningsunderlag. Kommunen äger rätt att förkasta samtliga ansökningar om ingen bedöms uppfylla våra förväntningar.

Kommunen kommer att utvärdera ansökningarna och göra en samlad bedömning av entreprenörens förväntade möjligheter att genomföra uppdraget utifrån en beskrivning i ansökan och muntlig presentation/intervju samt vid behov, även referenstagning.

Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt.

6 Kommersiella villkor

Ett avtal tecknas med vald entreprenör baserad på förfrågningsunderlaget ovan samt efter överenskommelser som görs mellan parterna om sortiment, menyer, prisnivåer, öppethållande, utrustning, ordningsfrågor med mera.
Exakt utformning sker i samförstånd med parterna.

Välkommen med din ansökan!

Lena Sundholm
Kultur- och fritidschef
Fagersta kommun

Senast ändrad: 2019-10-10

Scrolla upp