SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Förändringar i busstrafiken

Måndagen den 17 augusti 2020 trädde en ny länstidtabellen i kraft som innehåller en del förändringar för Fagerstas busstrafik. Fagerstalinjen får en ny linjesträckning som påverkar flera hållplatser och Flexlinjen som fungerat som en behovsstyrd trafik läggs ner.

Förändringarna i busstrafiken i Fagersta bygger på kommunstyrelsens beslut att:

 • Turer ska generellt i högre utsträckning anpassas till arbetstider, med undantag för de turer som normalt utgör skolskjuts från områden utanför tätorten
 • Dagens turer inom tätorten ska, för att undvika problem som kollektivtrafikmyndigheten tidigare meddelat, helst inte vara anpassade till tider för skolstart

Kollektivtrafikförvaltningens har därefter gjort en utredning om antalet påstigande i snitt per dag. De hållplatser och turer som haft väldigt få eller inga påstigande har därefter plockats bort. Busstrafiken har i högre utsträckning anpassats till faktiskt resande, till arbetstider inom tätort samt till tåganslutningar i syfte att underlätta och stimulera arbetspendling.

Förändringarna i trafiken samt hänvisningar till ny eller annan hållplats presenteras nedan. Informationen finns också på vl.se.

Fagerstalinjen
Följande hållplatser tas bort:

 • Ringvägen Övre
 • Ringvägen Nedre

Resenärer hänvisas till nya hållplats Ringvägen som finns på Norrbyvägen från och med den 17 augusti.

 • Kyrkvägen
 • Lindgården
 • Västanfors Kyrka
 • Solliden

Resenärer hänvisas till hållplats Fagersta Lasarett eller Fagersta Central.

 • Hembygdsgården

Resenärer hänvisas till linje 500 som trafikerar hållplatsen.

 • Fårbo Industriområde

Resenärer hänvisas till linje 500 som trafikerar hållplatsen.

 • Secovägen
 • Björnbacksvägen
 • Industrivägen
 • Transportvägen
 • Transportvägen Östra
 • Montörvägen

Resenärer hänvisas till linje 500, hållplats Fårbo Industriområde

För information gällande linje 82 och 83 vänligen besök vl.se

Flexlinjen
Flexlinjen i Fagersta läggs ned från och med 17 augusti på grund av få resande och därmed hög kostnad per resa.  Anledningen till att linjen läggs ned just nu är att kollektivtrafikförvaltningen genomfört en ny upphandling, vilket dessutom skulle fördubbla kostnaden för linjen.

Flexlinjen har fungerat som en behovsstyrd trafik nyttjades, enligt statistik från Kollektivtrafikförvaltningen, i snitt av tre personer per dag under perioden januari-november år 2019.

Kompletteringstrafik
Om din närmaste busshållplats ligger mer än 1 200 meter från ditt hem kan du ha rätt till kompletteringstrafik. Den är också avgiftsfri och kan göras helgfri måndag till fredag mellan klockan 9.00 och 14.00, fyra gånger per vecka. Läs mer om detta på VL:s hemsida, vl.se.

 

Senast ändrad: 2020-08-26

Scrolla upp