Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Kommunfullmäktige i korthet

2021-11-23

Här följer ett urval av de ärenden som behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 november 2021. Protokollet kan läsas på hemsidan under Organisation & styrning/Möten, handlingar och protokoll efter att det justerats måndagen den 29 november.

Beslut om nästa års budget
Kommunfullmäktige tog beslut om budgeten för nästa år, samt planer för år 2023 och 2024. Budgeten gäller hela kommunens verksamhet inklusive samverkansorganisationerna.

Delårsrapport Fagersta kommun
Fagersta kommuns delårsrapport per den sista augusti har godkänts. Periodens resultat visar ett överskott på 80,9 miljoner kronor. Prognosen för helåret är ett underskott på 55,4 miljoner kronor.

Försöket med avgiftsfri busstrafik inom Fagersta permanentas
Kommunfullmäktige beslutade att Fagersta kommun övergår till avgiftsfri busstrafik inom tätort permanent från och med 2022.

Jon Ashbourne
Kommunsekreterare