Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Smittsäkra jullovsaktiviteter 2021

2021-11-24

Föreningar och andra organisationer i Fagersta kommun har från och med den 25 november 2021 möjligheten att ansöka om bidrag för att arrangera smittsäkra aktiviteter under jullovet.

Om bidraget

Bidraget för smittsäkra jullovsaktiviteter 2021 med fokus på barn och unga ska:

  • Vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
  • Ge barn och unga möjlighet till stimulans och personlig utveckling
  • Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund
  • Genomföras enligt de riktlinjer och rekommendationer som för tillfället är rådande med hänsyn till pandemin
  • Genomföras mellan den 21 december 2021 och 31 december 2021

Viktigt är att de aktiviteter som genomförs stämmer väl överens med förutsättningarna för bidrag enligt ovanstående punkter.

Ansökan och mer information

Sista dag för ansökan är den 10 december 2021

Att tänka på inför redovisningen

De som beviljats bidrag ska efter genomförd aktivitet redovisa följande:

  • Antal deltagare totalt för samtliga tillfällen, könsfördelat och åldersfördelat
  • Vilka aktiviteter har faktiskt genomförts?
  • Effekterna av aktiviteterna; Vad har fungerat bra? Vad har fungerat mindre bra? Hinder och motgångar?

E-tjänsten för redovisning öppnar den 21 december och sista frist för redovisning är den 3 januari 2022 klockan 12.00.

Redovisning och mer information

Har du några frågor eller funderingar, var god kontakta Alexander Hietala på telefon 0223-448 29 eller via e-post
alexander.hietala@fagersta.se