Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Vägarbete på Centrumvägen påverkar framkomligheten!

2022-08-03

Ett vägarbete på Centrumvägen kommer att medföra begränsad framkomlighet på vägen. Hållplats Järntorget kommer att vara tillgänglig för på- och avstigningar i båda riktningarna men det kan uppstå förseningar på linje 500.

Väg med busshållsplatser på vardera sida.

Arbetet beräknas pågå mellan den 8-12 augusti men kan bli klart tidigare eller senare än beräknat.