Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Afrikansk svinpest har påvisats i prover på döda vildsvin i Fagersta. Det är därför förbjudet att vistas i skog och mark. Mer information

Vill du bli god man

Att vara ställföreträdare för en person som själv är oförmögen att tillvarata sina intressen är ett stort ansvar. Därför utses endast personer som anses lämpliga för uppdraget, till god man eller förvaltare.

Lämplighetsprövning

För att utreda lämpligheten hos personer som är intresserade av att bli ställföreträdare gör Överförmyndarnämnden kontroller mot Kronofogdens, Rikspolisstyrelsens och socialtjänsten register. För att bli tilldelad uppdrag som god man för ensamkommande barn krävs också att SKL:s nätbaserade utbildning genomförts.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att bli god man eller förvaltare är du välkommen att göra en intresseanmälan till Överförmyndarnämnden. Inrtresseanmälan görs via e-tjänsten - Intresseanälan god man

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test