Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Ansökan om bistånd

Du kan ansöka om hjälp hos kommunen när du inte längre klarar din vardag. Ansökan kan göras genom att ringa till biståndshandläggare eller skickas via e-tjänst. Ansökan kan också göras av god man eller förvaltare.

Samtal

När ansökan inkommit kontaktar en handläggare dig eller den som ansökt.
Ibland räcker det med ett telefonsamtal eller så bestäms tid för möte.

Efter samtalet

Handläggaren kan behöva mer information från anhörig, sjukvård eller andra instanser. Den informationen kan endast inhämtas efter samtycke ifrån dig.
Handläggaren är skyldig att dokumentera ert samtal och du har rätt att ta del av dokumentationen.

Utredning och beslut

När uppgifterna inkommit sammanställs en utredning och i den framkommer det som är viktigt för att kunna besluta om behov av stöd och hjälp.

När utredningen är klar görs en bedömning av ditt behov av stöd och hjälp samt fattas ett beslut och utredningen med beslut skickas hem till dig per post.

Utredningstiden vid ansökan om hemtjänst, dagverksamhet eller växelvård tar i normalfallet upp till 14 dagar.

Om din ansökan har blivit beviljad

Om din ansökan blivit beviljad så betyder det att du får den hjälp som står i beslutet och du kommer bli kontaktad för mer information.

Om du har fått avslag på din ansökan

Om du har fått avslag på din ansökan betyder det att du inte har rätt till den hjälp du ansökt om. Du har alltid rätt att överklaga beslutet och handläggaren kan hjälpa dig med överklagan.

Lagrum

Biståndshandläggning styrs främst av socialtjänstlagen och förvaltningslagen.

Kontakt

Biståndshandläggargruppen har sitt arbetsområde uppdelat efter födelsedatum på den kund ärendet gäller.

Här hittar du vilken biståndshandläggare som du kontaktar vid behov

Biståndshandläggare, födelsedatum dag 1-12
Telefon: 0223-448 71
Telefontid: måndag- fredag klockan 8.30-9.30

Biståndshandläggare, födelsedatum dag 13-18
Telefon: 0223-443 39
Telefontid: måndag- fredag klockan 8.30-9.30

Biståndshandläggare, födelsedatum dag 19-31
Telefon: 0223-442 41
Telefontid: måndag- fredag klockan 8.30-9.30

Biståndshandläggare, för socialpsykiatri
Telefon: 0223-443 39
Telefontid: måndag- fredag klockan 8.30-9.30

Biståndshandläggare, lag om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS)
Telefon: 0223-442 86
Telefontid: måndag-fredag klockan 8.30-9.30

Faxnummer till samtliga handläggare: 0101509001
Fagersta kommuns telefonväxel: 0223-444 000

Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test