SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Avgifter

Riksdagen beslutar om maxtaxa för vård- och omsorgsavgifter inom äldreomsorgen och området för funktionsnedsatta.
 
Beslutet innebär att ett lägsta förbehållsbelopp införts. Förbehållsbeloppet är den summa som Du har rätt att behålla av dina egna medel innan avgift får tas ut för äldreomsorg och området för funktionsnedsatta.
 
Beslutet innebär även att det finns ett högkostnadsskydd d.v.s. en maxavgift som kommunerna får ta ut för vård- och omsorgstjänster. 
 
Du betalar avgift efter din betalningsförmåga. När betalningsförmågan prövas utgår man från de medel som Du har kvar sedan hyra och skatt betalts. Ingen hänsyn tas till ev. förmögenhet. Dessa regler gäller inte insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Avgifterna bestäms för varje år och gäller från och med den 1 januari till och med den 31 december. Fagersta kommun får information om de nya avgifterna i januari och uppgifterna på den här sidan uppdateras i början på februari.

Hemservice, omsorg och trygghetslarm

Avgiften beräknas på din inkomst

Avgifter för hemservice och omsorg
0,5-6,5 timmar per månad 0 - 314,46 kronor per timme
Mer än 6,5 timmar per månad 0 - 2 044 kronor per månad

Avgifter för trygghetslarm:
Kostnad för installationen 289 kronor
Enbart larm 0 - 150 kronor

Hemsjukvård

Telefonrådgivning Ingen avgift

Om du är inskriven i hemsjukvården:
Avgiften beräknas på din inkomst och ingår i avgiften för hemtjänst. 0 - 328 kronor per månad

Om du inte är inskriven:
Endast avgift en gång per dygn. Kontorstid 82 kronor Jourtid 164 kronor

Hjälpmedel
Bedömning 82 kronor
Utprovning 82 kronor
Uppföljning 82 kronor

Mat och pensionärsservice

Avgiften är lika oavsett inkomst

Avgifter för mat
Matdistribution 51 kronor per portion
Serviceboende 55 kronor per portion
Ej pensionär 60 kronor per portion
Särskilt boende 3 833 kronor per månad
Korttidsplatser 127,76 kronor per dygn
Dagverksamhet Strået och Kontakten 69 kronor per dag

Avgifter för pensionärsservice
Gräsklippning och snöskottning
Zon 1 124,33 kronor per gång
Zon 2 137,47 kronor per gång
Zon 3 151,81 kronor per gång
Zon 4 164,98 kronor per gång

Häckklippning 36 kronor per meter/gång
Transport 221 kronor per gång
Övrigt 83 kronor per mantimme

Senast ändrad: 2018-11-05

Scrolla upp