SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Biståndshandläggning

Ansöka om bistånd

Du kan ansöka om hjälp hos kommunen när du inte längre klarar din vardag.
Ansökan kan göras genom att ringa till oss eller skickas via blankett eller e-tjänst.
Ansökan kan också göras av god man eller förvaltare.

Samtal

När ansökan inkommit kontaktar en handläggare dig eller den som ansökt.
Ibland räcker det med ett telefonsamtal eller så bestäms tid för möte.

Efter samtalet

Handläggaren kan behöva mer information från anhörig, sjukvård eller andra instanser. Den informationen kan endast inhämtas efter samtycke ifrån dig.
Handläggaren är skyldig att dokumentera ert samtal och du har rätt att ta del av dokumentationen.

Utredning och beslut

När uppgifterna inkommit sammanställs en utredning och i den framkommer det som är viktigt för att kunna besluta om behov av stöd och hjälp.

När utredningen är klar görs en bedömning av ditt behov av stöd och hjälp samt fattas ett beslut och utredningen med beslut skickas hem till dig per post.

Om din ansökan blivit beviljad

Om din ansökan blivit beviljad så betyder det att du får den hjälp som står i beslutet och du kommer bli kontaktad för mer information.

Om du fått avslag på din ansökan

Om du har fått avslag på din ansökan betyder det att du inte har rätt till den hjälp du ansökt om.
Du har alltid rätt att överklaga beslutet och handläggaren kan hjälpa dig med överklagan.

Lagrum

Biståndshandläggning styrs främst av Socialtjänstlagen och Förvaltningslagen.

Kontakt:

Biståndshandläggargruppen har sitt arbetsområde uppdelat efter födelsedatum på den kund ärendet gäller.

Nedan ser du vilken biståndshandläggare som du kontaktar vid behov.

Biståndshandläggare, födelsedatum dag 1-8
0223-448 71
Telefontid: måndag- fredag klockan 8.30-9.30

Biståndshandläggare, födelsedatum dag 9-16
0223-443 79
Telefontid: måndag- fredag klockan 8.30-9.30

Biståndshandläggare, födelsedatum dag 17-24
0223-443 61
Telefontid: måndag- fredag klockan 8.30-9.30

Biståndshandläggare, födelsedatum dag 25-31
0223-442 41
Telefontid: måndag- fredag klockan 8.30-9.30

Biståndshandläggare, för socialpsykiatri
0223-442 86
Telefontid: måndag- fredag klockan 8.30-9.30

Handläggare, Lag om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS)
0223-443 39
0223-442 86
Telefontid: måndag- fredag klockan 8.30-9.30

Enhetschef
Susanne Flyckt
0223-443 39

Senast ändrad: 2020-08-20

Scrolla upp