SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Boende LSS

Funktionshinder

Fagersta kommun jobbar för att personer med funktionshinder ska få en god service och levnadsstandard. Verksamheterna bygger på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Insatserna utgår från var och ens behov, resurser och förutsättningar.

Övergripande mål att uppnå delaktighet och jämlikhet så att personer med funktionshinder kan leva som andra, vilket innebär att en person med funktionshinder skall ha samma rättigheter och skyldigheter i samhället som andra.

Verksamheten för personer med funktionshinder bygger på stöd i olika boendeformer, daglig verksamhet samt fritidsaktiviteter och gemenskap.

Boende för personer med funktionshinder

Du som har ett funktionshinder kan beviljas olika boendeformer utifrån dina behov och önskemål, boende med särskild service eller annan särskild anpassad bostad.

Gruppbostad

Gruppbostad är ett boendealternativ för dig som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

Ett gruppboende består av ett antal lägenheter som är grupperade tillsammans. Boendet har gemensamma utrymmen och fast bemanning av personal dygnet runt.

Servicebostad

Servicebostad är en boendeform mellan ett självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad.

En servicebostad består av ett antal lägenheter som ligger samlade i samma eller kringliggande hus. Varje boende ska erbjudas stöd i den egna lägenheten i den omfattning som den enskilde behöver.

Korttidsvistelse

Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med beslut om korttidsvistelse enligt LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade.

Korttidsvistelse syftar till att ge den som har en funktionsnedsättning miljöombyte och stimulans i den personliga utvecklingen samtidigt som anhöriga ges avlastning.

Du kan läsa mer om boendena i listan till höger

Ansökningsblanketter hittar du nedan.

Senast ändrad: 2020-03-17

Scrolla upp