SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Särskilt boende för äldre

Äldreomsorgen i Fagersta kommun jobbar för att de äldre ska få en god service och levnadsstandard. Verksamheterna bygger på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Insatserna utgår från var och ens behov, resurser och förutsättningar.

Insatser inom äldreomsorgen är till för att underlätta boendet och den dagliga livsföringen för personer som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att klara sig på egen hand.

Särskilt boende är till för personer som har behov av vård och omsorg där behovet ej kan tillgodoses i ordinärt boende.

Man ansöker om plats i särskilt boende, enligt socialtjänstlagen. Biståndshandläggare prövar och utreder behovet av en plats i särskilt boende i samråd med den enskilde. När behovet är fastställt blir den sökande erbjuden plats i det boende som har ledig plats. Man kan inte ställa sig i kö till ett specifikt boende.

Läs mer om våra boenden här till höger

Senast ändrad: 2020-06-18

Scrolla upp