SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Korttidsplats

Korttidsplatser för äldre erbjuds efter biståndsbeslut och innebär stöd samt omvårdnad under en kortare period, tillfälligt eller återkommande.

Om du har legat inne på sjukhus och behöver omfattande hjälp innan du kan flytta hem igen eller om du kanske väntar på annan typ av boende då kan du under kortare tid vistas på en så kallad korttidsplats.

Det kan vara för att den enskilde ska kunna återhämta krafter och träna funktioner som behövs i vardagen för att kunna bo kvar hemma. Det kan också innebära avlösning så att den som vårdar en närstående i det egna hemmet kan få vila.

Växelvård kan du få beviljat om du exempelvis bor med make/maka trots att du har ett stort omvårdnadsbehov och då det är din make/maka som sköter om dig. Då kan du ansöka om växelvård där du då kan vistas periodvis för att din anhöriga ska få avlastning

Vi som arbetar på en korttidsavdelning är vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterska, rehabpersonal och enhetschef.

Vad får jag hjälp med under min vistelse?

I insatsen korttidsplats ingår personlig omvårdnad, övrig omvårdnad, service, vardagsrehabilitering (dvs vi utnyttjar situationer och händelser i vardagen för att träna upp och/eller behålla dina funktioner), gemenskap och trevnad.

Om du behöver hälso- och sjukvårdsinsatser under din vistelse på korttids erbjuds du kontakt med kommunens sjuksköterska.

Även Rehabteamet som består av arbetsterapeut och fysioterapeut kan bli inkopplade för att hjälpa till med funktionsträning, förflyttningar och hjälpmedel.

I det beslut som handläggaren skickat hem till dig finns bland annat angivet hur lång tid du får vara på korttidsvistelsen

Senast ändrad: 2018-04-17

Scrolla upp