SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Familjehem och jourhem – att vara barnets familj

Svårigheter i familjen kan göra att barn och unga för en kortare eller längre tid behöver bo i en annan familj. Orsaken kan vara till exempel missbruk eller sjukdom hos föräldrar.

Barn som placeras i familjehem har olika behov beroende på situation och bakgrund. De kan behöva vara placerade olika länge, allt från en kortare tid till flera år.

Ett vanligt skäl till att barn placeras i familjehem är att barnet far illa för att föräldrarna har problem. För tonåringar kan det också handla om problem med skolgången, utåtagerande beteende, svåra relationer med föräldrar eller kriminalitet.

Den senaste tiden har det kommit ett stort antal ensamkommande barn och ungdomar till Sverige, de flesta är pojkar i tonåren. De saknar inte bara vårdnadshavare i Sverige, utan även ett socialt nätverk. Många behöver ett familjehem.

Det här ingår i uppdraget

Att vara familjehem innebär – som det låter – att vara barnets familj. I praktiken betyder det att hjälpa och stötta barnet med vardagliga saker. Utöver det som ingår i vardagssysslor behöver en familjehemsförälder stödja barnet i att ha kontakt med sina föräldrar och även ha kontakt med myndigheter. Som familjehemsförälder är man däremot inte vårdnadshavare. Det betyder att stora beslut som rör barnet fattas av barnets vårdnadshavare, god man för ensamkommande barn eller i vissa fall socialnämnden.

Krav på familjehem

Nya familjehem ska utredas av socialnämnden. I utredningen bedömer de din eller er livssituation, inställning till uppdraget och omsorgsförmåga. De kan behöva information från olika register, som polisens belastningsregister, det register som finns hos kommunens socialtjänst, register från Kronofogdemyndigheten samt Försäkringskassan. Socialnämnden är skyldig att erbjuda familjehem den utbildning som behövs.

Jourhem, släktinghem och nätverkshem

Ett jourhem är ett familjehem som med kort varsel kan ta emot barn eller ungdomar som behöver omedelbart skydd eller stöd. Barnet bor i jourhemmet en kortare period, ofta i väntan på ett familjehem. Släkting- och nätverkshem kallas familjer i barnets nätverk som kan vara aktuella för uppdrag som familjehem. I första hand ska socialtjänsten ta reda på om barnet kan bo hos en släkting eller någon i nätverket, men det är inte alltid möjligt att hitta ett sådant hem.

För alla tre formerna gäller samma krav som för familjehem.

Källa: Socialstyrelsen

Familjehemssekreterare telefon:
0223-442 77
0223-448 76
0223-448 47

Administratör telefon:
0223-445 96

Senast ändrad: 2017-04-11

Scrolla upp