SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Föreläsning tema barn och ungdom

Temaföreläsningarna sker i samverkan mellan förskola, skola, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), socialtjänsten och polisen och vänder sig till alla som arbetar med eller kommer i kontakt med barn och unga.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och skolfrånvaro 

Onsdag 13 november klockan 10.15-12.15 i Folkets hus, biosalongen

Arbetar man med elever som har hög skolfrånvaro är det viktigt att ha kunskaper om NPF. Vi berättar vilka områden som man kan ha svårigheter inom när man har en NPF-diagnos. Hur anpassar vi miljön i skolan och under samtal för att tillgodose dessa elevers behov av en trygg och förutsägbar miljö där alla kommer till sin rätt?

Föreläsare: Malin Khoso

Hur minskar vi skolfrånvaron i vår kommun?

Onsdag 13 november klockan 13.15-16.15 i Folkets hus, biosalongen

Att minska skolfrånvaron i en kommun är ett stort jobb som kräver att man arbetar på många nivåer och arenor samtidigt. Under förmiddagen tar vi upp de saker som vet ger bäst effekt på varje nivå.

Områden som tas upp:

  • Vikten av ett bra bemötande och en god allians med de barn och familjer som vi möter. Hur kan vi som vuxna göra det möjligt för elever att lyckas i skolan?
  • Skolfaktorer som bidrar till frånvaro respektive närvaro. Hur kan man arbeta förebyggande i skolan för att minska skolfrånvaro?
  • Hur bidrar mobbning och socialt utanförskap till skolfrånvaro och hur kan vi arbeta med det i skolan.
  • Arbete i samverkan – vilka aktörer finns och hur kan vi underlätta samverkan mellan dessa så att elev och familj får bästa möjliga stöd.
  • Vilka insatser kan och bör skolan göra för att hjälpa elever tillbaka till skolan?
  • Hur kan en övergripande handlingsplan för arbete med skolfrånvaro i en kommun se ut?

Föreläsare: Peter Friberg

Att arbeta med placerade barn

Torsdag 14 november klockan 9.00-12.00 på Lindgården, Hjortronmyren

Placering i familjehem är en viktig och vanlig insats inom ramen för socialtjänsten. Familjehemsplaceringar är ofta att föredra framför institution. Tiden i familjehem är viktig. Under förmiddagen berättar vi om Magelungens FUNKA-program. Hur kan man arbeta strukturerat med placerade barn? Hur blir tiden i familjehemmet en del av en sammanhängande behandling? Hur använder vi oss av handledning av familjehemmet för att förbättra insatsen?

Hur kan man förkorta tiden i familjehemmet och samtidigt jobba med ursprungsfamilj så att förändringen håller över tid när barnet flyttar hem igen?

Föreläsare: Kata Nylen

Att jobba med ungdomar som har missbruk

Torsdag 14 november klockan 13.00-16.00 på Lindgården, Hjortronmyren

Att arbeta med ungdomar som har drog och alkoholproblem är en tuff utmaning. Att arbeta både systemiskt med familj och individuellt har visat sig kunna vara framgångsrikt. Contingency Management är ett alternativ med lovande resultat i bl.a Danmark.

Föreläsare: Erik Koskinen

Senast ändrad: 2019-10-18

Scrolla upp