SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

LSS, stöd och service

Du kan ansöka om stöd och service enligt "Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade".

Insatser man kan söka:

 • Rådgivning och annat personligt stöd
 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice
 • Korttidsvistelse utanför hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom.
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna.
 • Daglig verksamhet

Lagen gäller för personer:

 • med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • med betydande och bestående förståndshandikapp efter hjärnskada i vuxen ålder
 • med stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande.

Ansökan

Du kan ansöka om insatser på en blankett som heter Ansökan LSS, Stöd och service till vissa funktionshindrade.

Blanketterna för ansökan

Du hittar blanketten för ansökan till höger under menyn Blanketter.

Senast ändrad: 2018-05-23

Scrolla upp