SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Ansvarsfördelning mellan Fagersta kommun och Region Västmanland

Det är i första hand Region Västmanland som ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser men även kommunen har ett omfattande ansvar.

Region Västmanlands ansvar
Region Västmanland ansvarar för öppenvård, lasarettsvård, specialiserad vård och viss rehabilitering.

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning, eller hjälp med att hitta rätt i vården. Öppet dygnet runt.

Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Textelefon: 0771-11 77 99

I Fagersta finns en vårdcentral, Mitt hjärtas vårdcentral som är belägen på Bergslagssjukhuset.
Du hittar länk till hemsidan längst ner på sidan.

Kommunens ansvar
Kommunen har ansvaret för sjukvård och rehabilitering till personer i särskilt boende, gruppboende och korttids samt till personer som har behov av sjukvård i ordinärt boende.

Kommunens ansvar omfattar insatser utförda av legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Läkarinsatserna i kommunen tillhandahålls av Region Västmanland.

Kvalitetssäkring

Våra sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor kvalitetssäkrar vården för de personer som vi har hälso- och sjukvårdsansvar för genom att arbeta med evidensbaserad screening för att förhindra och förebygga risk för trycksår, undernäring, fall och munohälsa. Resultaten registreras i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert.

Vi kvalitetssäkrar också vården för de som har en demenssjukdom genom att skatta de som har beteendemässiga och psykiska symptom för att planera deras vård på bästa sätt. Till vår hjälp har vi BPSD registret.

Vi kvalitetssäkrar också vården som sker i livets slutskede genom Svenska palliativregistret som är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården.


Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har det övergripande ansvaret för att kommunen bedriver hälso- och sjukvård av god kvalitet.

Senast ändrad: 2018-05-04

Scrolla upp