SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Varje kommun ska enligt hälso- och sjukvårdslagen ha en sjuksköterska med särskilt medicinskt ansvar för kvalitet och säkerhet i de verksamheter som kommunen bedriver.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) har till uppgift att se till att den hälso- och sjukvård kommunen bedriver är säker, av hög kvalitet och att den utförs enligt de lagar och föreskrifter som reglerar hälso- och sjukvården.

Detta gör MAS genom att utfärda riktlinjer och rutiner för hälso- och sjukvården och följer upp vårdkvaliteten genom kontinuerliga kvalitetsgranskningar och genom att allmänt fungera som ett stöd för personalen ute i socialförvaltningens olika verksamheter.

Därutöver utreder MAS de avvikelser som sker inom vårdverksamheten och anmäler allvarliga risker och brister till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.

MAS är en ledningsfunktion som arbetar utifrån Hälso- och sjukvårdslagen.

Rollen som MAS omfattar inte något primärt ansvar för enskilda kunder. Däremot har MAS skyldighet att ingripa i enskilda fall om det krävs för att garantera en god och säker vård, ansvaret kan betecknas som ett tillsynsansvar.

Du kan kontakta MAS för ytterligare information, om frågor hur vården bedrivs, om bemötande eller vid misstanke om att allt inte står rätt till.

Kontakt

MAS
Petra Ludvigson
0223-441 71
petra.ludvigson@fagersta.se

Senast ändrad: 2018-05-04

Scrolla upp