SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Nationell patientöversikt (NPÖ)

Nationell patientöversikt (NPÖ)

Genom IT-lösningen Nationell Patientöversikt (NPÖ) kan legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal inom kommunen ta del av uppgifter ur andra vårdgivares patientjournaler direkt via datorn. För dig som patient betyder det enklare vårdkontakter och säkrare vård.

NPÖ är en nationell IT-lösning som gör viktig medicinsk information tillgänglig oberoende var du söker vård; på din vårdcentral, en sjukhusmottagning, hos privat vårdgivare eller inom kommunal hälso- och sjukvård. Även vid vård i andra delar av landet kan patientinformation delas genom NPÖ. NPÖ kommer inte att ersätta dagens patientjournaler, men kommer att göra viss information från dessa tillgänglig för fler vårdgivare.

Effektivare och säkrare vård

För dig som patient betyder NPÖ enklare kontakter med vården, säkrare bedömningar och snabbare väg till rätt diagnos och behandling. Du slipper att upprepa din vårdhistoria i mötet med en ny vårdkontakt och journaler behöver inte skickas med post mellan vårdgivarna. Du väljer själv om du vill att NPÖ ska visa information om dig. Det krävs alltid att du lämnar ditt samtycke för att någon annan vårdgivare ska kunna ta del av information om dig i NPÖ till exempel om kommunen behöver ta del av vad landstinget skrivit om dig.

Vill du inte att dina uppgifter ska vara tillgängliga för en annan vårdenhet kan du begära att de spärras. Ångrar du dig vid ett senare tillfälle kan du säga till om att spärren tas bort. Som vårdnadshavare har du inte rätt att spärra dina barns uppgifter.

Höga säkerhetskrav

Hög säkerhetsnivå, sekretess och spårbarhet krävs när information ska delas mellan olika vårdgivare. Legitimerad personal måste identifiera sig med e-tjänstekort för att ta kunna ta del av informationen. Det är bara personal som har behov av informationen, som du har en aktuell patientrelation med och som med ditt samtycke har rätt att läsa journalen. Det ska alltid gå att spåra vilka som haft tillgång till din journal via en så kallad logglista. Som patient har du rätt att själv ta del av loggarna, kontakta din vårdgivare.

Hur fungerar NPÖ i Fagersta kommun?

Tack vare NPÖ kan kommunens legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal gå in i ett datasystem för att läsa vad andra vårdinstanser har för information om dig. Den information som vår hälso- och sjukvårdspersonal ser i NPÖ beror på vilken information som andra vårdgivare har valt att ansluta och göra synlig för andra. Vanlig information i NPÖ är till exempel ordinerade och utlämnade läkemedel, diagnoser, vårdkontakter, labbsvar och journalanteckningar.

Tjänsten ger patienten ökat inflytande då NPÖ visar om man gett sitt samtycke till att hälso- och sjukvårdspersonal läser informationen. Nyttan med NPÖ inom vården är flera och ger:

  • Ökad vårdkvalitet tack vare helhetsbild av patienten
  • Mindre kostsamt och tidskrävande dubbelarbete
  • Bättre planering och samordning mellan vårdgivare

Senast ändrad: 2017-10-16

Scrolla upp