SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Sjuksköterskor

Sjuksköterskegruppen består av legitimerade sjuksköterskor och de ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå på;

  • Särskilt boende
  • Korttidsplats
  • Gruppbostad
  • Dagverksamhet

Sjuksköterskorna har också ansvar för dem som är inskrivna i hemsjukvården.

Sjuksköterskan utför medicinska bedömningar och åtgärder samt planerar den specifika omvårdnaden runt den enskilde. Sammanfattningsvis har sjuksköterskan ett övergripande ansvar för att samordna den enskildes vårdbehov av hälso- och sjukvård och se till att vårdkedjan fungerar för den enskilde. Sjuksköterskan fungerar som konsult i medicinska frågor på sina enheter och är den som bedömer om läkare ska kontaktas.

Våra sjuksköterskor kvalitetssäkrar vården, tillsammans med övriga yrkesproffesioner, för de personer som vi har hälso- och sjukvårdsansvar för genom att arbeta med evidensbaserad screening för att förhindra och förebygga risk för trycksår, undernäring, fall och munohälsa. Resultaten registreras i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Vi kvalitetssäkrar också vården för de som har en demenssjukdom genom att skatta de som har beteendemässiga och psykiska symptom för att planera deras vård på bästa sätt. Till vår hjälp har vi BPSD registret.

Vi kvalitetssäkrar också vården som sker i livets slutskede genom Svenska palliativregistret som är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården.

Vården i Fagersta kommun är organiserad så att alla personer som bor på kommunens särskilda boenden och är i behov av hälso- och sjukvård har en fast vårdkontakt.

Sjuksköterska finns att tillgå dygnet runt, alla dagar och kontaktat med sjuksköterskan sker via personalen. Inom äldreomsorgen hittar du telefonnummer till ansvarig sjuksköterska under informationen om varje boende.

Kontakt

Enhetschef
0223-446 96

Tjänstgörande sjuksköterska
0223-443 32
Dygnet runt

Senast ändrad: 2019-12-18

Scrolla upp