SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Flyktingsituationen

Den aktuella flyktingsituationen

De flyktingar som kommer till Sverige har rätt att få en plats att bo på och sin ansökan om asyl prövad. Migrationsverket, kommuner och andra myndigheter arbetar hårt för att lösa den uppkomna situationen när många människor är på flykt i världen.

Fagersta kommun arbetar för att de som kommer till hit ska få det så bra som möjligt. Med utgångspunkt i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna gäller lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla oavsett bakgrund. Målet är att skapa en samhällsgemenskap med mångfald som grund.

En god samhällsutveckling blir bara möjlig om den kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av våra grundläggande demokratiska värderingar, något som alla ska vara delaktiga i och medansvariga för. De stora behoven just nu handlar om att ta hand om ensamkommande flyktingbarn,
men också att förbereda för ett bra mottagande av flyktingar under vintern.

Så fungerar det när en person söker asyl eller har fått permanent uppehållstillstånd.

När en person kommer till Sverige och söker asyl, vänder sig den asylsökande till Migrationsverket.
Under tiden som ansökan om asyl utreds ansvarar Migrationsverket för flyktingens uppehälle.
När man söker asyl i Sverige hänvisas man vanligen först till en flyktingförläggning. Det finns även personer som söker asyl och bor hos släktingar i eget boende i kommunerna.
Där har Migrationsverket det fulla ansvaret.

När en person har fått uppehållstillstånd i Sverige ska personen vända sig till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har helhetsansvar för personens etablering i det svenska samhället och det är Migrationsverket som ser till att den nyanlände personen får kontakt med Arbetsförmedlingen.
Kommunens ansvar för flyktingar och nyanlända.
Kommunerna ansvarar för~samhällsorientering, svenskundervisning (svenska för invandrare, sfi) och annan kommunal service. Kommunen har ett särskilt ansvar för de flyktingbarn som kommer när det gäller hälsa, utbildning och fritid. I Fagersta är det Radix som nyanlända vänder sig till för samhällsorientering och till NVU för SFI studier. Samhällsorienteringen innebär att~du får muntlig och skriftlig information om Fagersta och hur samhället fungerar, till exempel sjukvård, bostad och skola.

Senast ändrad: 2017-10-16

Scrolla upp