SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Serviceåtagande/Värdighetsgarantier

Serviceåtagandet är verksamhetens löfte till brukare och kunder om vad de kan förvänta sig av verksamheten.

För att se om målen uppfyllts när det gäller serviceåtagandena kan du se "Kvalitetsredovisning inom omsorg och stöd" i menyn.

Värdighetsgarantier

För äldreomsorgen, psykiatrin och LSS-verksamheten finns värdighetsgarantier.

Garanti 1

Varje äldre som beviljas insats inom särskilt boende, hemtjänst, daglig verksamhet i Fagersta och som tillhör de tre största språkgrupperna, finska, arabiska och somaliska ska erbjudas att dagtid, måndag-fredag få kommunicera på det språk man förstår.

Garanti 2

Äldreomsorgen garanterar att varje äldre som beviljats insatser inom särskilt boende i Fagersta ska erbjudas att få en kontaktman och även ges möjlighet att byta kontaktman om man så önskar. Denna kontaktman ska arbeta efter en rutin för kontaktmannaskap. Rutinen ska delges den äldre.

Garanti 3

Äldreomsorgen garanterar att varje äldre som beviljats insats inom särskilt boende i Fagersta erbjuds att delta i ett samtal om välbefinnande, utifrån ett särskilt frågeformulär "Frågor om välbefinnande". Frågeformuläret delges den äldre vid inflyttning och två veckor före uppföljning av genomförandeplanen. Samtalet skall ske i samband med upprättande eller uppföljning av genomförandeplan och ska finnas dokumenterat i genomförandeplanen, att det är

Senast ändrad: 2016-11-03

Scrolla upp