SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Uppdraget som god man eller förvaltare

Vem kan få hjälp av en god man eller förvaltare?

En person kan av olika anledningar ha svårigheter att själv ta hand om sin ekonomi och sina personliga angelägenheter. Om svårigheterna beror på sjukdom, psykiska problem, hög ålder eller liknande förhållanden kan personen få hjälp av en god man eller förvaltare. Den gode mannen eller förvaltaren fungerar då som ett ombud för personen och kan hjälpa till med att exempelvis betala räkningar och ansöka om hjälpinsatser.

Personen som behöver hjälp av en god man eller förvaltare kommer fortsättningsvis att kallas för den enskilde. Som ett gemensamt begrepp för god man och förvaltare kan begreppet ställföreträdare användas.

STÄLLFÖRETRÄDARENS UPPDRAG

En god man eller förvaltare kan utses med uppdrag att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Det är den enskildes behov som avgör vad som ingår i ställföreträdarens uppdrag. Ställföreträdaren kan hjälpa till med att sköta den enskildes ekonomi genom att betala räkningar, ordna med placeringar och hantera eventuella skulder. Den enskilde kan också få hjälp med att ansöka om särskilt boende, bostadstillägg och handikappersättning samt att överklaga beslut. Ställföreträdaren kan också se till att den enskilde får den personliga omvårdnad som han eller hon behöver.

Den gode mannen eller förvaltaren ska inte utföra uppgifter som att handla mat, följa med på läkarbesök, flyttstäda eller byta glödlampor. Ställföreträdaren ska däremot se till att sådana uppgifter blir utförda. I starkt personliga angelägenheter har den gode mannen eller förvaltaren inte någon beslutanderätt gentemot den enskilde. Det innebär att den gode mannen eller förvaltaren inte mot den enskildes vilja kan besluta i frågor som rör den enskildes boende eller innehållet i erbjuden sjukvård.

GOD MAN OCH FÖRVALTARE

Att ha god man är frivilligt. Den gode mannen ska fungera som ett ombud och utföra sina uppgifter i samråd med den enskilde.

Förvaltarskap är till skillnad från godmanskap inte frivilligt, utan en tvångsåtgärd. Den som har förvaltare förlorar helt eller delvis rätten att sköta sin ekonomi och ingå avtal. Förvaltaren behöver inte den enskildes samtycke utan kan själv bestämma hur den enskildes angelägenheter och ekonomi ska skötas.

Eftersom förvaltarskap är en ingripande tvångsåtgärd ska det bara användas när den enskilde inte kan få hjälp på något annat, mindre ingripande sätt. Om den enskilde kan få hjälp av en god man behöver inte en förvaltare utses.

Senast ändrad: 2016-10-18

Scrolla upp