SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Välfärdsteknologi

Definition

Socialstyrelsen (2015) definierar termen välfärdsteknologi som läran om välfärdsteknik.
Välfärdsteknik innebär digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.

Modern vård och omsorg

Men varför behövs termen ens? Borde det inte vara en självklarhet i det moderna Sverige att system som på ett smart och säkert sätt hanterar digital information är en naturlig integrerad del inom socialtjänsten? Det är därför mycket positivt att regeringen signalerat att området ska lyftas. I alla landsting och kommuner pågår viktiga utvecklingsarbeten och vi ser flera stora satsningar som kan hjälpa oss att ta viktiga steg mot en modern vård och omsorg.

Bättre kvalitet

Välfärdsteknologi är kunskapen om och användandet av teknik som kan bidra till ökad trygghet, självständighet och delaktighet för kunder, klienter och patienter. Tekniken som sådan benämns välfärdsteknik. Välfärdsteknik kan också bidra till bättre resursutnyttjande och kvalitet inom välfärdssektorn samt är samhällsekonomiskt lönsamt och ett verktyg för verksamhetsutveckling.

God hälsa och ökad självständighet

Genom en satsning på välfärdsteknologi så skapas en säker socialtjänst och hälso- och sjukvård av god kvalitet samt bidrar till en utvecklad och stärkt arbetsmiljö för alla som arbetar inom verksamheten.

Välfärdsteknologi underlättar också för medborgare att uppnå en god hälsa och välfärd samt utveckla och stärka resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Ökad efterfrågan

Kommande kunder kommer att ha mer kunskap om och använda sig mer av teknik och elektroniska tjänster. En minskad skepticism och ett ökat önskemål om tekniska lösningar är därför trolig, både vad gäller information, kommunikation som tekniska hjälpmedel. Man kan redan nu se en ökad efterfrågan på tekniska och elektroniska lösningar. Området välfärdsteknologi har en stor utvecklingspotential.

Välfärdsteknik ersätter inte dagens personal inom socialtjänsten utan ska ses som ett komplement.

Senast ändrad: 2017-10-18

Scrolla upp