Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Ditt framtida Fagersta - ny översiktsplan för Fagersta kommun

I den första fasen av arbetet med den nya översiktsplanen vill vi veta vad du tycker, tänker och tror om kommunens framtida utveckling. Därför genomför vi en tidig dialog under våren 2021. I den tidiga dialogen ställer vi frågor om olika teman som är aktuella för kommunens framtida mark- och vattenanvändning.

Fagersta kommun och Västmanland-Dalarnas miljö- och byggförvalting har startat arbetet med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan. Alla kommuner behöver, enligt lag, en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är en vision om hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas inom kommunen. Den gällande översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige år 2007 och nu är det dags att ta nya tag i planeringen av kommunens framtida utveckling.

Vi vill till exempel veta var och vad du tycker att det ska byggas nya bostäder, verksamheter och var det ska utvecklas eller skapas nya natur- och friluftsområden i kommunen.

På grund av den pågående Corona pandemin har vi inte möjlighet att genomföra fysiska träffar. Därför genomförs den tidiga dialogen genom en digital enkätundersökning.

Enkät Ditt framtida Fagersta

Resultatet från dialogen kommer att användas som ett underlag i det fortsatta arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen.

Här hittar du mer information om projektet:

Ny översiktsplan för Fagersta kommun

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test