Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Kommunalt krisstöd

Vid en extraordinär händelse kan krisstödsorganisationen bestående av representanter från socialförvaltningen, skolan, polisen, Svenska kyrkan och räddningstjänsten kallas in.

Krisstödet (tidigare POSOM - Psykisk och socialt omhändertagande) kan sammankallas med kort varsel för att vara akut stöd åt drabbade och anhöriga. Syftet med krisstödsgruppen är att ge hjälp och lindra de psykiska påfrestningarna vid en extraordinär händelse, då samhällets resurser behöver samordnas och de ordinarie resurser inte är tillräckliga.

Krisstödsorganisationen kan sammankallas av räddningstjänst, polis eller av kommunens krisledning.

Behöver du som privatperson stöd i en akut händelse som rör dig, dina familj eller annan närstående så kan du under kontorstid kontakta socialförvaltningen och utanför kontorstid socialjouren.

Akut hjälp och socialjour

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test