Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Skyddsrum

I Fagersta finns total 187 skyddsrum. Skyddsrum ska ge skydd åt befolkningen i händelse av krig och är byggda för att skydda mot effekterna av olika slags stridsmedel som kan komma att användas i krig. 

Om skyddsrummet behöver användas i krig eller om regeringen har meddelat höjd beredskap, ska skyddsrummet kunna ställas i ordning inom två dygn. Det är i första hand byggnadens ägare eller nyttjanderättshavaren som ska göra det möjligt att komma in i skyddsrummet. För att ta reda på var ditt närmaste skyddsrum finns där du bor och där du befinner dig dagtid kan man kolla i skyddsrumskartan.

Skyddsrumskarta

Skyddsrummen finns inrymda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter, och är utmärkta med en särskild skylt. I fredstid kan ett skyddsrum användas till annat som de flesta andra lokaler. 

Det är olika hotbildsanalyser som bestämt var i Sverige skyddsrum ska finnas. Det har alltså aldrig varit ambitionen att bygga skyddsrum för hela befolkningen. Det beror på var man befinner sig om man behöver tillgång till skyddsrum.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har uppdraget att kontrollera och se till att skyddsrummen vårdas och sköts så att skyddsförmågan inte försämras.  I deras register kan man hitta alla svenska skyddsrum, länk till skyddsrumsinformationen hos MSB finns nedan. Information om skyddsrum finns även på DinSäkerhet.se.

För underhåll av skyddsrummen ansvarar respektive fastighetsägare.

Det är för närvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som hanterar frågor om skyddsrum. Länkar finns här nedanför.

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Kontakt

Anna Nilsson
Beredskapssamordnare
anna.nilsson@fagersta.se
Telefon: 0223-441 16

Test