Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan är en årlig kampanj som ska öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig.

Du är en del av Sveriges beredskap

Det du kan göra är att vara förberedd på att saker och ting kan inträffa. Det kan bli strömavbrott, översvämning, problem med dricksvattnet eller värmebölja.

På både Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps och här på kommunens hemsida finns information om vad du själv kan göra för att stärka din egen beredskap och exempel på vad som skulle kunna inträffa i samhället.

MSBs Råd till privatpersoner - Förbered dig för kris

Rapporten: Kraftsamling - för en stärkt civil beredskap

Broschyr till alla hushåll

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skickade under krisberedskapsveckan 2018 ut broschyren "Om krisen eller kriget kommer". Syftet med broschyren är att ge information för att vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger.

Broschyren: Om krisen eller kriget kommer

Sidansvarig: Anna Nilsson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Kontakt

Anna Nilsson
Beredskapssamordnare
anna.nilsson@fagersta.se
Telefon: 0223-441 16

Test