Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Överförmyndarnämnden

I varje kommun ska det enligt lag finnas en överförmyndare, eller en överförmyndarnämnd. I Fagersta finns en överförmyndarnämnd som ansvarar för tillsynen över vissa ställföreträdarskap såsom förmyndarskap, godmanskap eller förvaltarskap.

Överförmyndarnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare.

Ledamöter:
Gertraude Bergström (S) - ordförande
Rikard Eriksson (S) - vice ordförande
Kristina Hellman (L)

Ersättare:
Tom Selnes (S)
Eva Söderblom (S)
Solfrid Libäck-Lundstedt (SjvU)

Vice ordförande Rikard Eriksson tjänstgör för närvarande som ordförande och kan kontaktas på rikard.eriksson@fagersta.se och 073-433 53 50.

Sidansvarig: Jon Ashbourne

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test