Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Digital pressträff: Tygghetsöverenskommelse

2021-04-26

Ica Supermarket Fontänen samt Ica Supermarket Fagersta, Fagersta kommun och Västanfors-Västervåla församling har ingått en trygghetsöverenskommelse i samverkan med polisen.

Vi som har samlats kring denna överenskommelse vill tillsammans göra skillnad för att skapa en ännu tryggare miljö i och runt ICA-butikerna i Fagersta, för anställda och kunder. Samverkan för trygghet fastnar ofta på en strategisk, övergripande och abstrakt nivå. Vi vill ha verkstad och handling och därför känns det viktigt att fokusera på konkreta åtgärder för ökad trygghet inom ramen för en så kallad trygghetsöverenskommelse, där vi enats om ett antal aktiviteter som vi kommer att genomföra.

- Vi ser det som en vidareutveckling av det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete kommunen bedriver. Det är ett samarbete mellan olika delar av samhället som formas med utgångspunkt i det gemensammas bästa, även om vi kommer in med olika infallsvinklar och perspektiv så landar det i en samsyn på hur vi tar oss an det. Vi ser förstås gärna att fler dagligvaruhandlare ansluter till detta, säger Marino Wallsten, kommunstyrelsens ordförande

- Vi har tagit initiativ till denna trygghetsöverrenskommelse för att vi vill stärka tryggheten för våra kunder och anställda såväl inne i butiken som området utanför. Brott och otrygghet i och runt butiksmiljön är tyvärr ett återkommande problem vi som handlare har att hantera. Det vill vi motverka så att det alltid ska kännas tryggt att vistas i och omkring våra butiker, säger Stefan Barklund och Håkan Lundman, handlare på ICA Supermarket Fontänen och ICA Supermarket Fagersta.

I ett första steg lägger vi fokus på att etablera och bygga snabba kontaktvägar, utbyte av aktuella lägesbilder samt delade kunskaper kring eventuella insatser som krävs. Om vi tillsammans kan identifiera och förstå en lägesbild så finns det bättre förutsättningar att med hjälp av varandras resurser, roller och uppdrag lösa problemen som uppstår. Det är det första steget till att öka tryggheten i och området kring butikerna och det tar vi nu.

Vi bjuder in till digital pressträff, för att presentera trygghetsöverenskommelsen närmare och ge er möjligheter att ställa frågor.

När: Torsdag den 29 april klockan 12.30 | Var: Digitalt

Medverkar gör kommunalråd Marino Wallsten och kommunchef Karolina Berglund, Fagersta kommun, Stefan Barklund och Håkan Lundman, ICA-handlarna, Lina Lunneborg, tillförordnad lokalpolisområdeschef Norra Västmanland, Petronella Hjertqvist, kommunpolis , Anna Larsson, områdespolis samt Ana-Maria Cuturic, Västanfors-Västervåla församling.

Anmäl ert intresse så skickar vi en länk till pressträffen!
Annika Hedberg-Roth, annika.hedberg.roth@fagersta.se, 0223-440 64

Välkomna!

För mer information, kontakta:
Lars Ilmoni, ICA-handlarnas Förbund, 070-781 17 39, lars.ilmoni@icahandlarna.se