Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Nytt projekt erbjuder unga jobb, yrkesstudier och hälsoinsatser

2021-08-16

I höst startar projektet Steget vidare som är ett nytt projekt för unga och som riktar sig till dem som avslutat sina gymnasiestudier 2020 eller 2021 med ofullständigt betyg.

Tre tonåringar sitter på rad och skrattar. En pojke tittar in i kameran och ler.

Projektet är en ny arbetsform som går ut på att ge unga arbetslivserfarenhet och kunskap parallellt. Syftet är att de unga som deltar ska få stöd att med egen kraft och vilja komma närmare fortsatt arbete eller fortsatta studier.

Projekt Steget vidare har tagit fasta på färska forskningsresultat från Vaeksthuset 1 i Danmark som bygger på studier av 4 000 arbetslösa personer och skattningar från 27 000 individer och handledare. Vaeksthuset har identifierat vilka faktorer som är mest avgörande för en individs stegförflyttning mot arbete eller studier. Utifrån dessa faktorer har det skapats ett program för intresserade unga att delta i.

Som deltagare erbjuds du jobb på halvtid inom Fagersta kommun, en utbildning i service och bemötande och kortare kurser inom hälsa. Det är en heltidssysselsättning där det finns utrymme för individuell anpassning.

Projektet pågår under hela hösten med avslut i december 2021.

Bakgrund
Regeringen har fördelat pengar till kommunerna för att hjälpa fler unga ut i jobb. I Fagersta så har en arbetsgrupp bestående av representanter från kommunens olika verksamheter såsom arbetsmarknadsenhet, vuxenutbildning med flera tillsammans med representanter för Samordningsförbundet och Regionen arbetat fram projektet som dels syftar till att erbjuda unga jobb och utbildning under hösten men som även är metodutveckling där vi vill undersöka om denna arbetsform, baserad på forskningen från Danmark, kan appliceras på fler målgrupper som är i behov av arbetsmarknadsinsatser.

För mer information, kontakta:
Birgitta Björnberg, projektledare för Steget vidare
Telefonnummer: 0223-445 70