Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Nu drar vi igång våra trygghetsvandringar

2021-10-04

Trygghetsvandringar innebär att gå igenom ett område och inventera det ur trygghetssynpunkt. Här fyller de som bor och verkar i området en viktig funktion. Under vandringen noteras platser och utrymmen som upplevs som otrygga eller riskerar att bli brottsplatser, samt vilka konkreta fysiska omständigheter som bidrar till problemen.

Vandrigarna genomförs för att få igång en dialog med boende och aktiva i ett området och
tillsammans ta fram förslag på hur tryggheten kan förbättras i området. Förslagen bör vara
angelägna, meningsfulla och genomförbara, och trygghetsinventeringen kan sedan ligga till grund för både större och mindre åtgärder.

Planerade trygghetsvandringar

Torsdag den 7 oktober klockan 18.00

Trygghetsvandringen går i Norra centrum Kolarbyområdet.
Samling vid gamla kommunhuset på Norbergsvägen 19.

Tisdag den 19 oktober klockan 18.00

Trygghetsvandringen går i centrum och området runt Fagerstahallen.
Samling vid Brukskontoret, Bangårdsgatan 1.

Onsdag den 27 oktober klockan 18.00

Trygghetsvandringen går i Västanfors.
Samling vid Centralstationen i Västanfors.

Kläder efter väder rekommenderas.

Alla är välkomna att följa med på våra vandringar, anmälan till Annika Hedberg Roth!

För mer information, kontakta:
Annika Hedberg, social hållbarhetsstrateg
0223-440 64
annika.hedberg@fagersta.se