Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Fagersta kommun har utsett Serneke till att bygga nytt äldreboende

2021-10-05

Fagersta kommun och Serneke har tecknat avtal om totalentreprenad i samverkan för att utveckla och bygga ett äldreboende i Fagersta. Boendet ska ha cirka 100 boendeplatser och arbetet kommer inledas omgående för att färdigställa boendet så snart det bara går.

Äldre dam med kaffekopp

Kommunfullmäktige i Fagersta beslutade i november 2020 att kommunen ska bygga ett nytt äldreboende med minst 100 boendeplatser i syfte att fylla det ökade behovet av äldreboendeplatser och tillgodose behovet av ett modernt och ändamålsenligt boende i kommunen.

I den nu avtalade totalentreprenaden ska utöver äldreboendet, som omfattar nästan 9 000 kvadratmeter, nya lokaler skapas för kommunens rehab- och hjälpmedelscentral i den nya byggnaden. Tre befintliga byggnader ska också rivas. I projektet ingår även optioner för byggnation av två separata LSS-boenden.

– Det här kommer bli fantastiskt roligt och inspirerande, att tillsammans med Fagersta kommun utveckla framtidens äldreboende i Fagersta. Vi är stolta och tacksamma för att få detta förtroende att bygga ett av de största projekten i Fagersta på väldigt många år, säger Daniel Lindén, regionchef på Serneke.

- För Fagersta kommun är det mest ekonomiskt hållbara alternativet är att bygga ett helt nytt, modernt äldreboende med 100 platser. Den investering vi gör för våra äldre kan fullt ut riktas in på att skapa ett boende som tillgodoser behoven för lång tid framåt. Att samla 100 platser ger också oss möjlighet att förbättra personalens villkor och arbetsmiljö, som skapar ännu större trygghet för de äldre, säger Marino Wallsten, kommunalråd i Fagersta kommun.

Beställare av entreprenaden är Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK), ett
förbund mellan Fagersta och Norbergs kommuner. Förbundet sköter all teknisk förvaltning åt båda kommuner. Fagersta kommun blir fastighetsägare och NVK hyresvärd för det kommande äldreboendet.

Samverkansavtalets fas 1, som nu är tecknat, omfattar utveckling och projektering samt
fastställande av slutlig budget för projektet.

För mer information, kontakta:

Oscar Bogren, Fastighetschef Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
0223-441 02
Oscar.bogren@nvk.fagersta.se

Daniel Lindén, regionchef Serneke Sverige AB
070-788 73 56
daniel.linden@serneke.se