Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Vi förbättrar vår familjesamverkan!

2021-10-25

Berättelser från skolpersonal vittnar om hur svårt det kan vara med familjesamverkan, särskilt med familjer som har migrationserfarenheter. Flera säger att det känns som att information inte når fram. Det upplevs som frustrerande och dränerande på energi och framför allt kommer barnen i kläm när samverkan inte fungerar. Men varför fungerar det inte?

Illustrering av hur familjesamverkan gått till

Sedan oktober år 2020 har Förnyelselabbet tillsammans med Fagersta kommuns skolpersonal och personer från förvaltningar som hanterar jämlikhet, folkhälsa och integration skapat en labbgrupp som har utforskat möjliga anledningar till varför familjesamverkan inte fungerar. Gruppen har också arbetat med vad familjesamverkan egentligen innebär. Barn, vårdnadshavare och skol-
personal har generöst delat med sig av sina erfarenheter vilket har hjälp labbgruppen att fördjupa sin förståelse. De har byggt modeller och tittat på hur sammanlänkade skolans verksamhet är med andra samhällsfunktioner som påverkar familjernas liv.

Nu skalas labbgruppens lärande upp till cirka 300 personer i skolpersonalen. De kommer att få vara med om samma sju månader långa process som labbgruppen fast på tre timmar i en upplevelsemiljö.

- Vi kommer att vrida och vända på perspektiv och reflektera över vad personalen kan prova och utforska i sin del av skolsystemet, säger Elin Engström från Förnyelselabbet på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign som har processlett labbet.

Vårt gemensamma arbete har väckt intresse. Vi är i dagsläget är inbjudna visa upp labbet på Community biennalen i Malmö https://www.sodracommunity.se/spr senare i november och på Skolledarkonferensen i Mars i Göteborg https://skolledarkongressen.se.

Till upplevelsemiljön kommer Fagersta kommuns verksamheter (skolor, förskolor, medarbetare på skolor och förskolor samt föräldrar) tisdagen den 26 oktober -tisdagen den 2 november.

Onsdagen den 3 november klockan 9.00-12.00 hålls en förvaltningsövergripande dalog där även representanter från skolverket samt lokala politker medverkar.

Anmäl dig till dialogen

Varmt välkomna!

För mer information, kontakta:
Elin Engström, Förnyelselabbet
072-228 10 29
elin.eng@svid.se

Illustration familjesamverkan fortsatt lärande