Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Afrikansk svinpest har påvisats i prover på döda vildsvin i Fagersta. Det är därför förbjudet att vistas i skog och mark. Mer information

Nu inviger vi våra digitala infartsskyltar!

2023-03-24

Äntligen är våra två digitala infartsskyltar på plats vid Oti och vid Brandbo. Kommunalråd Åsa-Märta Sjöström och kommunchef Karolina Berglund kommer att vara på plats för att formellt inviga skyltarna måndagen den 27 mars klockan 11.30-12.30 vid skylten vid Eskiln.

Närbild på infartsskylt

I samband med invigningen bjuder vi på korv med bröd och kaffe vid skylten vid Eskiln.

Under de senaste veckorna har infartsskyltarna monterats och provkörts. Syftet med skyltarna är att visa budskap som marknadsför Fagersta som en attraktiv plats att bo, leva, uppleva och verka i. Med bilder och budskap vill vi kunna visa upp evenemang som sker i vår kommun. Samtidigt stärker skyltarna Fagerstas attraktivitet och varumärke och skapar tydliga och välkomnande entréer till Fagersta. Detta är även en av strategierna i Vision 2030.

- Bilister som passerar kommungränsen kommer att uppmärksammas på vad som händer i Fagersta. Det kommer att bli ett stort lyft och förhoppningsvis ska informationen på infartsskyltarna väcka intresse för människor, både Fagerstabor och förbipasserande, att utforska vad Fagersta har att erbjuda, säger kommunalrådet Åsa-Märta Sjöström.

När behov finns kan skyltarna även användas för samhälls- och krisinformation.

- Äntligen, efter en lång resa, har vi fått de digitala infartsskyltarna! Nu har vi ytterligare en kanal för att kunna välkomna besökare till Fagersta och visa vad som händer och vad som finns att göra. Vi kan locka en och annan att svänga in i centrum och kanske få dem att stanna lite längre när de få se möjligheterna och får information om de olika besöksmålen, säger Tobias Back, näringslivs- och turismchef.

Två skyltar sitter uppe, den ena cirka 500 meter norr om vägen till Brandbo efter väg 66 och den andra vid Eskiln, efter väg 66/68 från sydväst.

Kartor

Det finns beslut även om en tredje infartsskylt och för placeringen av denna, längs väg 69 från Norberg, har vi tillstånd från Länsstyrelsen. Det har dock tagit längre tid att hitta en godkänd placering längs denna sträcka och vi har därför i nuläget valt att prioritera skyltarna vid Brandbo och Eskiln.

Riktlinjer för våra digitala infartsskyltar

För mer information

Ingmarie Westling Gustavsson, chef stöd och styrning
0223-441 85
ingmarie.westling.gustavsson@fagersta.se