Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Covid-19

Covid-19 har en del påverkan på kommunens verksamheter, här hittar du uppdaterad information.

Kulturskolan

 • Klassorkester fortsätter att erbjudas, liksom digital undervisning avseende ämneskurser
 • Enskild undervisning erbjuds i de flesta ämnen från och med den 25 januari, kontakta kulturskolan för mer information
 • Alla fysiskt planerade uppvisningar/arrangemang ersätts med digitala i den mån det är möjligt

Fagersta bibliotek

Fagersta bibliotek håller öppet för korta fysiska besök. Öppettider vardagar 12.00-17.00,
lördagar 10.00-13.00

Inför ditt besök

 • Du är välkommen att besöka oss om du är frisk och utan symptom
 • Håll avstånd till andra besökare och till personalen
 • Gör ditt besök så kort som möjligt (max 15 minuter)

Telefon 0223-442 40, E-post: fagersta.bibliotek@fagersta.se

Fagerstahallen

Endast utomhusbadet och idrottshallen har öppet. Inomhusbadet, bastu och gym är stängt. Utomhusbadet har öppet till och med den 29 augusti 2021.

Begränsat antal

Ett begränsat antal besökare får vistas samtidigt på utomhusbadet, vi har även ett begränsat antal besökare i omklädningsrummen och avståndsmarkeringar vid de platser där köbildning kan komma att uppstå. I och med rådande pandemi och för att bidra till en minskad risk för köbildning uppmanar vi er att byta om och duscha hemma.

Sommarbad 2021

Idrottshallar och träningsanläggningar

Träning får genomföras inomhus och utomhus för alla åldrar. Detta gäller även för privatpersoner. Under sommaren är endast Fagerstahallens idrottshall öppen.

Föreningar inom idrott, kultur och fritid bör enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd:

 • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
 • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
 • endast genomföra matcher och tävlingar i mindre omfattning
 • endast genomföra mindre läger och cuper

Läs mer om nationella rekommendationer och restriktioner på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Ungdomscenter/Fagersta fritidsgård

Fagersta fritidsgård/Ungdomscenter har på grund av pandemin begränsat antalet besökare på fritidsgården. Inomhus har vi en maxgräns på 20 personer åt gången. När det är fullt kan vi tyvärr inte ta emot fler besökare, men vi kan givetvis mötas utomhus och digitalt.

Vi följer folkhälsomyndighetens råd och restriktioner. Är du sjuk eller har symptom, stanna hemma. För mer information om öppettider se nedan.

Vård- och omsorg

Inom vård- och omsorgs alla verksamheter följer medarbetarna basala hygienrutiner och använder skyddsutrustning. Vi uppdaterar oss kontinuerligt kring myndigheternas rekommendationer samt Region Västmanland rutiner och föreskrifter.

Restaurang på Malmen och Stolpvreten är fortsatt stängda för gäster utifrån.

Politiska sammanträden

Politiska sammanträden fortsätter att i huvudsak ske via distanslösningar.

Kommunhuset

På grund av rådande situation fortsätter vi att enbart ta emot föranmälda besök i kommunhusen på Norbergsvägen 19 och 21.

Det här gäller för medarbetare inom kommunens verksamheter

Nedan ser du exempel på åtgärder som riktar sig internt till medarbetare inom Fagersta kommuns verksamheter:

 • Alla som kan ska arbeta hemifrån
 • Möten ska så långt det är möjligt hållas digitalt
 • Vissa kommunala verksamheter kan behöva stänga, alternativt begränsa öppettider eller begränsa antalet som får vistas i verksamheten
 • Besök till kommunala verksamheter ska begränsas för att minska risk för smittspridning. Det kan handla om att ändra öppettider eller att besökaren istället får möjlighet till ett digitalt möte
Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test