SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

nyhet

Fagersta i topp!

Dagens Samhälle har rangordnat Sveriges kommuner efter hur de klarar de målen i FN-satsningen Agenda 2030. Den här gången gäller det hållbara samhällen, som omfattar fyra av de 17 globala målen. I kategorin Småstads- och landsbygdskommuner så rankas Fagersta som den mest hållbara kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande Marino Wallsten (S) är ödmjuk.

– Jag skulle vilja säga att det beror på ett systematiskt arbete som kommunen gör. Men jag vågar inte påstå det, även om vi kanske bidragit med vissa delar. Till exempel bredbandsutbyggnaden där regeringens mål uppnåtts, säger han.

Utbyggnaden har underlättats av att kommunen har en tydlig tätort, Fagersta, där 90 procent av befolkningen bor.

Västerbergslagens Energi, som Fagersta äger tillsammans med Ludvika och Vattenfall, har drivit ett målmedvetet arbete för att minska elavbrott och en omställning till helt fossilfri produktion.

Så gjordes rankningen

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål inom Agenda 2030. Syftet är att nå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.

Dagens Samhälle har i den här undersökningen rangordnat landets kommuner efter fyra av de globala målen: "Rent vatten och sanitet för alla", "Hållbar energi för alla", "Hållbar industri, innovationer och infrastruktur" och "Hållbara städer och samhällen". Vi har slagit ihop delmålen till den samlade kategorin ”Hållbara samhällen” för att ge en bättre överblick och en mer rättvis jämförelse mellan kommunerna.

Nyckeltalen som mäter hur väl kommunerna uppnår målen har tagits fram av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Dessa har sedan bearbetats av Dagens Samhälle.

Nyckeltalen är:

* Vattenförekomster med god status

* Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund

* Slutanvändning av energi per invånare inom det geografiska området

* Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

* Företagsklimat enligt Öppna jämförelser

* Befolkning i kollektivtrafiknära läge

* Demografisk försörjningskvot samt förändring av denna

* Trångboddhet i flerbostadshus och förändringen

* Utsläpp av kväveoxider per invånare samt förändring

* Utsläpp av små partiklar (mindre än 2,5 mikrometer) per invånare samt förändring

Fotnot: Flera av nyckeltalen gäller genomsnitt under tre år

Källa: Dagens samhälle

Scrolla upp