SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

nyhet

Kommunen informerar

2020-10-16 Här följer ett urval av de ärenden som behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 15 oktober 2020. Protokollet kan läsas på hemsidan under Kommun & politik/Möten, handlingar och protokoll efter att det justerats.

Framtida användning av kommunhusen på Norbergsvägen 19 och 21

Under år 2021 kommer kommunkontoret att flyttas från Norbergsvägen 19 och 21 till Brukskontoret och Norra station. Kommunen behöver därför besluta om vad  nuvarande kommunhus ska användas till. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att det inleds en projektering för omvandling av Norbergsvägen 19 och 21 till bostadslägenheter.

Fagersta kommun bildar Bergslagsbostäder AB

Kommunfullmäktiges beslutade i december år 2017 att Fagersta kommun ska ta steg för att bilda ett kommunalt bostadsbolag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunen bildar ett kommunalt bostadsbolag med namnet Bergslagsbostäder AB.

Det är kommunfullmäktige som slutligen behandlar ärendet.

Samverkansavtal

Verksamheten inom Norra Västmanlands Utbildningsförbund övergår till Fagersta kommun vid halvårsskiftet år 2021. Samverkan med Norbergs kommun och  Skinnskattebergs kommun inom verksamheterna gymnasieskola och vuxenutbildning kommer därefter att regleras i så kallade samverkansavtal. Det är kommunfullmäktige som slutligen behandlar ärendena.

Sommarjobb året runt

Sommarens lyckade satsning på feriearbete var framgångsrikt och är en bra väg för unga människor att få in en fot på arbetsmarknaden. HR och utvecklingsavdelningen föreslås få uppdrag att samordna processen framåt och utveckla detta vidare, liksom att närmare utreda möjligheterna till att skapa anställningar liknande sommarjobb för ungdomar året runt.

Vattenrutschkana i Fagerstahallen

NVK får uppdrag från kommunstyrelsen om att under hösten ta fram nytt förslag på utformning av vattenrutschkana vid inomhusbadet i Fagerstahallen, bättre anpassat till lokalens förutsättningar och med sikte på att få det färdigställt under år 2021.

Scrolla upp