SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Träd med höstlöv

Kommunfullmäktige i korthet

2020-10-20 Här följer ett urval av de ärenden som behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2020. Protokollet kan läsas på hemsidan under Kommun & politik/Möten, handlingar och protokoll efter att det justerats.

Delårsrapport Fagersta kommun
Fagersta kommuns delårsrapport per den sista augusti har godkänts. Periodens resultat visar ett överskott på 19,3 miljoner kronor. Prognosen för helåret är ett underskott på 9,9 miljoner kronor.

Ändringar i taxa för Fagersta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Brukningstaxan för vatten och avlopp inom Fagersta kommun kommer att sänkas med 25 procent.

Avstyckning av tomter vid Ejalundsvägen
Fastigheten Doris 10 vid Ejalundsvägen kommer att styckas av i fem delar och de nya tomterna kommer att göras tillgängliga för försäljning för uppförande av bostadshus.

Jon Ashbourne
Kommunsekreterare

Scrolla upp