SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Fyrverkerier mot en nattsvart himmel

Kommunfullmäktige i korthet

Här följer ett urval av de ärenden som behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 20 november 2017. Protokollet kan läsas på vår hemsida fagersta.se under Kommun & politik/Möten, handlingar och protokoll, efter att det har undertecknats.

Budgeten beslutad
Kommunfullmäktige tog beslut om budgeten för nästa år, samt planen för 2019 och 2020. Budgeten gäller hela kommunens verksamhet inklusive samverkansorganisationerna.

Nya fyrverkeribestämmelser
Fagersta kommuns lokala ordningsföreskrifter har ändrats gällande tillstånd för fyrverkerier. Ändringen innebär att tillstånd inte krävs från klockan 22.00 på nyårsafton till klockan 02.00 därpå följande dag, samt klockan 20.00–24.00 på påskafton och valborgsmässoafton.

Folkhälsosamordnare ska anställas
En tjänst som folkhälsosamordnare ska inrättas i kommunen. Samordnarens övergripande uppgift kommer att vara att initiera, samordna och ansvara för att följa upp och utvärdera resultaten av folkhälsoinsatser. Detta utifrån ett befolknings- och samhällsinriktat perspektiv.

Fastighetsbolag utreds vidare
Förslaget om att bilda kommunala fastighetsbolag blev återremitterat. Ärendet ska nu utredas ytterligare.

Policy för att motverka våld i hemmet
En policy om huskurage har antagits. Den ska nu tillämpas i kommunala fastigheter. Policyns syfte är att motverka våld i hemmet. Den uppmuntrar och stöttar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro eller misstanke för att våld förekommer eller att någon far illa.

Sandra Wisell
Kanslichef
0223-441 04

Scrolla upp