SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Kommunhuset

Kommunstyrelsen i korthet

Här följer några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni 2019. Protokollet kan läsas på hemsidan under Kommun och politik/Möten, handlingar och protokoll så snart det är undertecknat.

Kommunövergripande handlingsplan för trygghetshöjande åtgärder
Kommunstyrelsen har antagit en plan för systematiskt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Fagersta kommun åren 2019 – 2021. Fagersta kommun ska arbeta kunskapsbaserat i samverkan för att på bästa möjliga sätt motverka brott och skapa trygghet. Det förebyggande arbetet baseras på tre nivåer. En universell nivå som är insatser riktade till hela befolkningen, en selektiv nivå där insatser riktas till utvald målgrupp och indikerad nivå där insatser riktar sig till särskilt utvalda individer.

Återuppbyggnad av musikpaviljongen intill Ejalunden
Kommunstyrelsen har beslutat att ge Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund i uppdrag att återuppbygga musikpaviljongen intill Ejalunden som eldhärjades tidigare i år. Målet är en byggnad med identiskt utseende som den som förstördes.

Regional kulturskola i Västmanland
Kommunstyrelsen har godkänt en förlängning till år 2022 av en överenskommelse med Region Västmanland gällande regional kulturskola i Västmanland. Målet är bland annat att verka för en fördjupad samverkan mellan kommunernas kultur- och musikskolor och att skapa en mer tillgänglig och jämlik kulturskola.

Jon Ashbourne
Kommunsekreterare
0223-441 06

Scrolla upp