SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

nyhet

Kommunstyrelsen i korthet

Här följer några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde den 6 november 2018. Protokollet kan läsas på hemsidan under Kommun och politik/Möten, handlingar och protokoll så snart det är justerat.

Länsgemensam nyföretagarrådgivning
I syfte att få fler startade lönsamma företag med lång levnadsfrekvens har kommunstyrelsen beslutat att Fagersta ska ingå i en länsgemensam nyföretagarrådgivning. Nyföretagarcentrum ska bedriva nyföretagarrådgivning i länets samtliga kommuner och därigenom förväntas tillgängligheten till kvalitetssäkrad rådgivning i alla kommuner förbättras.

Handlingsplan för trygghetshöjande åtgärder i kommunen

Brottsförebyggande rådet-gruppen i Fagersta har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för ett regelbundet, långsiktigt och strategiskt arbete för trygghetshöjande åtgärder i kommunen.

Försök med vegansk mat i Fagerstahallen

En kommunmedlem har lämnat in ett e-förslag om att Fagerstas skolor ska införa vegansk kost. Kommunstyrelsen antog inte förslaget men har bestämt att ett försök ska göras i Fagerstahallens matsal under vårterminen där ett veganskt alternativ erbjuds utöver de ordinarie rätterna.

Jon Ashbourne
Kommunsekreterare
0223-44 106

Scrolla upp