SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

nyhet

Om att begränsa smittspridningen inom vård och omsorg

Kommunen får många frågor om arbetet med att begränsa smittspridningen, framförallt inom vård och omsorg. Utgångspunkten för arbetet med att begränsa smittspridningen är de riktlinjer och rekommendationer som lämnas av Region Västmanland samt Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheter.

Skydda de äldre

Många frågor handlar om situationen inom äldreomsorgen och hur det är möjligt att Fagersta kommun har flera insjuknade. Sanningen är att vare sig vi, eller de experter vi omges av, har alla svaren. Vi förstår att många vill ha en förklaring, men det finns inga säkra svar idag. Det vi också vet är att Fagersta kommun konsekvent har följt riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Västmanland.

Den som har fått ett positivt provsvar för covid-19 – och inte behöver sjukhusvård – kommer att isoleras i sin lägenhet, för att inte riskera att smitta övriga boende. Medarbetare som arbetar med smittade personer kommer att använda skyddsutrustning för att minimera risken för ytterligare smitta.

Den 12 mars infördes besöksförbud på alla äldreboenden. (Malmen inklusive Visiten, Stolpvreten servicehus, Solliden inklusive Bryggan, Koltrastens servicehus och Nybo). Vid samma tidpunkt stängdes dagcentralerna på Koltrasten, Stolpvreten och Malmen. Den 1 april infördes det nationella besöksförbudet på alla äldreboenden i landet.

Ta farväl

I livets slutskede är närmast anhöriga alltid välkomna att besöka boendet. Sjuksköterskan på boendet är den som håller kontakt med anhöriga och informerar om hälsotillståndet försämras. Om det är så att den boende har misstänkt eller konstaterad smitta förser vi de anhöriga med den skyddsutrustning som är rekommenderad. Viktigt är också att anhöriga känner sig välkomna att hålla kontakten med sin närstående eller kontakta boendet för att få veta hur den närstående mår.

Skyddsutrustning

En annan vanlig fråga handlar om tillgången till skyddsutrustning inom vård och omsorg. Fagersta kommun har, precis som kommuner och regioner i övriga landet, fått arbeta hårt för att säkra tillgången. Fagersta kommun har hela tiden haft tillgång till den skyddsutrustning som har rekommenderats av Folkhälsomyndigheten och Region Västmanland. Vi är därutöver verkligen tacksamma för det stöd vi fått från lokala företag som skänker material och som ställer om sin verksamhet för att tillverka skyddsutrustning samt privatpersoner som bidrar med skalmar och annat material.

En utmaning att nå ut med information

Under coronapandemin har riktlinjerna och rekommendationerna kring skyddsutrustning förändrats och det finns en utmaning i att vara följsam när uppdaterad information behöver nå fram till alla medarbetare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Vi har jobbat hårt för att nå alla medarbetare med information om när och hur skyddsutrustning ska användas.

Korrekt bild av nuläget

Då en kund uppvisar symtom ska barriärvård bedrivas. Provtagning sker fortlöpande både av boende/kunder och medarbetare. Bemanning vid misstänkt eller konstaterad smitta styrs av om barriärvård är insatt. Smittskyddsarbete sker fortlöpande med Region Västmanland. När smitta finns konstaterad i en verksamhet så görs en bedömning av när verksamheten inte längre kan anses ha en aktiv smitta. Denna bedömning görs i samverkan med vårdgarantienheten samt smittskyddsenheten vid Region Västmanland och är inget kommunen själv beslutar om. Fortsatt besöksförbud råder. Vi jobbar för besök utomhus under ordnade former utifrån Folkhälsomyndigheten och Region Västmanlands rekommendationer.

Vad får vi berätta?

Vi är bundna av sekretess, och kommer inte kunna säga mycket alls till den som inte är anhörig till en person som är smittad.

Om exempelvis media skulle fråga kommer vi enbart att berätta om det finns bekräftade fall eller inte, och hur många det i så fall rör sig om. Vi kommer också säga på vilket boende fallen upptäckts, men inte vilken avdelning.

På samma sätt kommer vi enbart kunna bekräfta eller dementera att det finns fall hos medarbetare, men inte berätta var. Det beror också på sekretess – vi som arbetsgivare får inte lämna uppgifter om medarbetares hälsotillstånd.

Det vi vill att ni ska känna er trygga i är att vi fortsätter arbeta med smittskydd, och att ni kan vara säkra på att vi kontaktar er om just er närstående skulle ha misstänkt eller bekräftad covid-19.

Pernilla Söderlund, socialchef
Karolina Berglund, kommunchef

Scrolla upp