SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

nyhet

Rapporten ”Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2019”

Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, presenterade i veckan sin årliga sammanställning över trygghet och säkerhet i Sveriges kommuner. Undersökningen baseras på siffror från 2017 och 2018. Syftet är att stimulera till förbättringsarbete och ökad effektivitet.

Rapporten ”Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2019” ger en bild av vilka kommuner som förefaller vara trygga och säkra, hur utvecklingen sett ut över tid, vilken betydelse lokala förhållanden har för resultatet samt lärdomar från andra kommuner. Rapporten visar att antalet olyckor, bränder och brott är relativt konstant på nationell nivå de senaste tio åren, men den upplevda otryggheten ökar.

Fagersta kommun hamnar på plats 276 av landets 290.  Resultatet av den kommer tillsammans med Brottsförebyggande rådets trygghetsmätning och kommunens egen Trygghetsmätning finnas med som underlag för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet framöver. Kommunens målsättning är att det pågående brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet ska ge positiv effekt i kommande mätningar.

Vårt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Rapporten i sin helhet

Ekot har gjort ett reportage om Fagersta i denna fråga

Scrolla upp