SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

nyhet

Värt att veta om snösvängen

Vi är många som delar på ansvaret för att gator, trottoarer samt gång- och cykelvägar hålls fria från snö och halka.

Trafikverket, Fagersta
Ansvarar för genomfarten i Fagersta, väg 66 och 68 med tillhörande gång- och cykelvägar, samt Otivägen, Hedkärra, genomfart Ängelsberg och Gamla Norbergsvägen norr om Paradiset.

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Svarar för snöröjning och halkbekämpning av övriga körbanor i tätorten samt särskilt iordningställda gång- och cykelvägar.

Fastighetsägare i Fagersta
Har ansvar för halkbekämpning, men ej snöröjning, enligt följande:
På snöröjd trottoar vid körbanans sida framför den egna fastigheten. Om trottoar saknas eller om de det finns hinder som gör att den inte går att använda (vid körbanans sida framför den egna fastigheten).

Plats för sopkärl skall snöröjas och halkbekämpas. Kärl får ej ställas på trottoar.
Snö från egen tomt får ej tippas ut till trottoaren, gatan eller på kommunens mark. I tätorten är ett antal sandlådor utplacerade med möjlighet för fastighetsägare att hämta sand. Sandpåsar finns även att hämta i lådor utanför vissa livsmedelsaffärer.

Snöröjning prioriteras i två nivåer
5 centimeter snöfall
Omfattar prioriterade stråk som uppsamlingsgator, huvudleder samt gång och cykelvägar. Röjningen ska vara avklarad inom fem timmar från start.

8 centimeter snöfall
Omfattar alla platser som normalt snöröjs. Röjningen ska vara avklarad inom tio timmar från start.

Övrigt
Kommunen får ofta in synpunkter över att fastighetsinfarterna plogas igen, tyvärr är det tekniskt svårt att undvika detta. Vi beklagar de obehag och det merarbete som drabbar fastighetsägarna och hoppas på ett gott samarbete under vintersäsongen.

Har du frågor eller synpunkter på Norra Västmanlands Kommunaltekniksförbunds snöröjning och halkbekämpning?
Hör av dig till felanmälan på telefon 0223-445 50.

Scrolla upp