SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Landsberget

Landsberget är ett populärt besöksmål för både vandrare, klättrare och cyklister. Här finns bland annat gruvor, grottor och klippor att utforska. Vandrar du en bit upp längs berget hittar du även en utkiksplats där vyn sträcker sig flera mil.

Landsberget utsikt

För flera tusen år sedan låg stora delar av landet under havsytan. I det som är Västmanland i dag, syntes endast de högsta bergstopparna och Landsberget låg till största del under is- och havsytan. Numera består de högsta belägna delarna till en viss del av hällmarksskog, det vill säga artfattig barrskog. Här skrapades allt löst material bort av ismassorna, så tall och lav är i stort sett allt som klarat sig här.

Om du tar den övre vägen syns ett klapperstensfält längs leden. Här märks det tydligt på alla runda stenar att platsen tidigare varit belägen under vattenytan, för flera tusen år sedan var detta otroligt nog en strand. Vandrar du uppför berget kan du upptäcka åtminstone sju klapperstensfält, det vill säga strandlinjer, där vattennivån troligen har legat stilla under en längre tid och på så sätt slipat stenarna och gjort de runda. Strandlinjeområdet börjar på cirka 150 meter över havet och sträcker sig upp mot högsta kustlinjen, som här gick på cirka 180 meter över havet.


Längst ner i sluttningen av berget finns det översilningsmarker och kärr (våtmarker med naturvärdesklass 2). Våtmarker kallas de ekosystem där vattennivån ligger strax under, på eller strax över marknivån under större delen av året, och där den dominerande vegetationen består av vattenälskande växter, så kallade hydrofyter. Här förekommer det bland annat orkidéer som korallrot, spindelblomster, mossnycklar och ängsnycklar.

Vill du utforska fler spår av istiden?
Spår av istiden kan du upptäcka längs med vandringsleden Issjöstigen. Här finns bland annat en stor blockgrotta där blocket troligtvis brutits loss av ismassorna och förflyttats ett kort avstånd. Under istiden spolades grottan ren av havets vågor.

Längs med Issjöstigen kan du även utforska en vacker kanjon. Denna kanjon är dock av mer blygsamt format än den mer kända varianten – Grand Canyon i USA.

Senast ändrad: 2020-01-07

Scrolla upp