SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Strömsholms kanal firar 225 år!

Som ett glittrande band slingrar sig Strömsholms kanal fram genom Sveriges äldsta bruksbygd, från Mälaren i söder till Smedjebacken och Dalarna i norr. Kanalen är Sveriges näst äldsta och invigdes år 1795 och sedan dess har trafiken i kanalen aldrig upphört! I år, 2020, firar kanalen 225 år!

Strömsholms kanal 225 år

FAKTA OM KANALEN
Byggdes: 1777–1795
Längd: 110 km
Stighöjd: 100 m
Slussar: 26 slussar, varav 6 i Fagersta
12 km grävd kanal, 14 sjöar Smedjebacken-
Fagersta-Surahammar-Hallstahammar
www.stromsholmskanal.se

Under 1700-talet var Sveriges viktigaste exportvara järnet. En stor del av detta järn skulle transporteras från bruken i Bergslagen till Mälaren och därifrån vidare ut i världen. Med häst och vagn eller släde gick transporterna på vägarna långsamt och under långa perioder, höst och vår, kom i många fall inget fram. Detta berodde på dåligt väglag samt att isen som oftast användes som färdväg, inte bar. Att det fanns ett bättre alternativ för transport blev den unge Johan Ulfström uppmärksam om när han reste i Västmanland och Dalarna. Under resan insåg han att vattendrag och sjöar hängde samman från Dalarna till Mälaren. Efter att han försäkrat sig om att det var möjligt att göra en båtled längs sträckan, sände han ett brev till Kungliga Bergskollegium som granskade förslaget och tillsatte en utredning. Under sommaren år 1777 påbörjades Strömsholms kanals byggnadsarbete och blev efter 18 år, 1795, äntligen färdigställd. Och i år kan vi alltså fira att kanalen fyller 225 år! Nu när kanalen fanns kunde man lasta och frakta betydligt mer än tidigare och Strömsholms kanal fick en mycket stor betydelse för bruken i dess närhet. Man kunde frakta mer järn på en båt än vad 100 hästar kunde dra på släde. Dessutom var kanalvägen betydligt snabbare än landsvägen. Tack vare kanalen nådde också varor och nyheter snabbare upp till Bergslagen. Handelsmännens sortiment ökade och folk fick varor som de inte hade haft tillgång till tidigare. Den som reste med ångfartyg från Stockholm till Smedjebacken år 1868 startade i Stockholm klockan sju på morgonen och var vid Skantzen i Hallstahammar klockan sju på kvällen. Därifrån gick båten nästa morgon klockan fyra via Ängelsberg till Smedjebacken där resan avslutades på eftermiddagen den andra dagen. År 1898 var ett rekordår för passagerartrafiken och hela 13 072 resande registrerades vid denna period. Under loppet av några år minskade trafiken på Strömsholms kanal kraftigt. Orsaken var att det vid förra sekelskiftet byggdes järnväg längs hela kanalen. Vid 1940-talet hade kanalen definitivt spelat ut sin roll som nyttotrafikled. Den kom dock att överleva som turistled och i dag är kanalen ett byggnadsminne.

sluss

Senast ändrad: 2020-09-28

Scrolla upp