Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
 • Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare. Mer information

Bidrag för sommarlovsaktiviteter 2023

Föreningar, ta chansen och bidra till ett händelserikt sommarlov för Fagersta kommuns barn och unga!

Nu kan föreningar i Fagersta kommun ansöka om bidrag för att arrangera kostnadsfria aktiviteter under sommarlovet 2023. Bidraget är finansierat genom medel från Tillväxtverket och aktiviteter som beviljas medel ska sträva mot projektets målsättning att:

 • Stärka arbetet med inkludering och delaktighet
 • Främja jämlik hälsa och ett jämlikt föreningsliv
 • Motverka segregation

Ansök via vår e-tjänst

Krav på ansökande förening

Ansökan

Förening som önskar stöd för arrangerandet av kostnadsfria sommarlovsaktiviteter 2023 ska ansöka om bidraget senast den 30 april 2023. I ansökan ska det tydligt framgå hur aktiviteten planerar genomföras och hur den ska uppfylla målsättningen för stödet.

E-tjänsten för ansökan öppnar den 31 mars 2023.

Marknadsföring och logotyp

Förening som beviljats bidrag för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter ska i all marknadsföring inkludera Tillväxtverkets logotyp samt Fagersta kommuns platsvarumärke.

Platsvarumärke Fagersta - platsvarumärke Fagersta (enterfagersta.se)

En bild på Tillväxtverkets logotyp, den är mörklila i färgen

Jämlikhetsutbildning

Föreningar som beviljas bidrag för sommarlovsaktiviteter 2023 ska med samtliga ledare som ansvarar för aktiviteten, genomföra Fagersta kommuns digitala jämlikhetsutbildning, senast den 31 maj 2023.

Exempel: Förening som ansöker om xxxx kronor för genomförandet av xxxx aktivitet. Ska i ansökan uppge hur många ledare som ansvarar för aktiviteten på plats. Samma antal angivna ledare ska genomföra den digitala jämlikhetsutbildningen senast den 31 maj.

Förening som inte genomför utbildningen i enlighet med ovan beskrivning, kan komma att få ett mindre belopp än det preliminärt beviljade.

Utbildningen kan genomföras var för sig eller i grupp. Om er förening genomför utbildningen i grupp, önskar vi att ni skickar ett mejl och uppger vilken dag ni arrangerade utbildningen, namn på ledare som deltog och gärna lite information kring diskussioner som fördes.

kultur.fritid@fagersta.se

Jämlikhetsutbildning för föreningar (fagersta.se)

Har ni redan genomfört utbildningen?

Ledare som redan genomfört den digitala jämlikhetsutbildningen under 2022 eller 2023 behöver inte genomföra den igen inför sommarlovsaktiviteterna 2023. I ansökan kan ni uppge de ledare som redan genomfört utbildningen.

Gemensam genomgång av den digitala jämlikhetsutbildningen

Den 25 maj klockan 16.30 bjuder vi in till ett gemensamt utbildningstillfälle för föreningar som beviljats sommarlovsbidrag 2023. Där går vi igenom utbildningens samtliga steg och för diskussioner kring innehållet.

Plats: Norra Station

Sista datum för anmälan är den 21 maj 2023

Redovisning

Förening som beviljats bidrag för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter ska via e-tjänst senast den 31 augusti 2023 redovisa genomförda aktiviteter.

E-tjänsten för redovisning öppnar den 17 juni 2023.

Process

 • 31 mars 2023: E-tjänsten ”Ansökan om bidrag för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter 2023” öppnar.
 • 30 april 2023: E-tjänsten ”Ansökan om bidrag för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter 2023” stänger.
 • 5 maj 2023: Besked om preliminärt bidrag
 • 31 maj 2023: Sista dag att genomföra jämlikhetsutbildning för föreningsledare
 • 2 juni 2023: Besked om slutgiltigt bidrag
 • 17 juni - 20 augusti 2023: Genomförandeperiod
 • 31 augusti 2023: Sista dag för redovisning av sommarlovsaktiviteterna

Redovisning

Förening som beviljats bidrag för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter ska via e-tjänst senast den 31 augusti 2023 redovisa genomförda aktiviteter.

E-tjänsten för redovisning öppnar den 17 juni 2023.

E-tjänst för redovisning

För frågor om bidraget
jimmy.vahlstedt@fagersta.se
0223-448 29

Samtliga sommarlovsaktiviteter kommer att publiceras i evenemangskalendern på fagersta.se under kategorin ”skollov” och i ett lovprogram.

Sidansvarig: Eva Netterdag

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test